Arhive kategorije: Red vožnje vozova – arhivska građa

Dodatak redu vožnje za pruge kolosijeka 0,76 – JDŽ 1938 god.

1Objavljujemo knjižicu „Broj 62b-II – Dodatak redu vožnje za pruge kolosijeka 0,76 II dio – JDŽ“ sa važnošću od 1. decembra 1938. godine. Broj službenog dokumenta G.D. broj 58602/38 u potpisu pomoćnika generalnog direktora Cugmus s.r.

 

 

 

 

 

Iz sadržaja preporučujemo da pogledate ove podatke (tabele):

 1. Tablica 14 – Podaci o lokomotivama i motornim kolima (oznake, vrste-serija stare i nove), str.68;
 2. Tablica 15 – Podaci o vodostanicama i stanicama za čišćenje vatre, str. 74;
 3. Tablica 16 – Podaci o lokomotivskim okretnicama i trianglama, str. 86;
 4. Tablica 20 – Podaci o kolima, označavanje (putnička, poštanska i službena kola i teretna otvorena i zatvorena kola), str. 114;

Dodatak redu vožnje broj 62b-II važi za pruge: Sarajevo – Beograd – Sarajevo, Bosanska Rača – Ugljevik – Rača, Doboj – Simin Han – Doboj, Donja Ćuprija – Paračin – Donja Ćuprija, Donja Ćuprija – Ravna Reka – Donja Ćuprija, Donji Vakuf – Bugojno – Donji Vakuf, Gabela – Metković – Gabela, Hum – Bileća – Nikšić, Karanovac – Gračanica – Karanovac, Lašva – Jajce – Lašva, Međeđa – Priboj n/L – Međeđa, Mladenovac – Valjevo – Mladenovac, Obrenovac – Zabrežje – Obrenovac, Podlugovi – Vareš – Podlugovi, Sarajevo – Dubrovnik – Sarajevo, Semizovac – Ivančići – Semizovac, Slavonski Brod – Sarajevo – Slavonski Brod, Split – Sinj – Split, Uskoplje – Zelenika – Uskoplje, Ustiprača – Goražde – Foča – Ustiprača i Zaječar – Čačak – Zaječar.

Napomena: Dodatak redu vožnje br. 62b-1 za pruge kolosijeka 0,76 I deo – 1938. godina, sa važnošču od 1. maja 1938. godine možete vidjeti na ovoj stranici linkom http://vremeplov.ba/?p=5286

Za pregled knjižice klikni na pdf dokument:
pdficon

Red vožnje 68 – ŽTP Sarajevo 1973. god.

1Objavljujemo Red vožnje 68 i Saobraćajno transportno uputstvo za pruge Zenica teretna – Jajce i Donji Vakuf – Gornji Vakuf, Jugoslovenske željeznice, Željezničko transportno preduzeće Sarajevo, sa važnošću od 20. januara 1973. godine.

 

 

 

2

 

 

 

 

 

U ovoj knjižici možete vidjeti pregled direktnih, dioničkih, pejzažnih i za željezničke potrebe (službeni vozovi) redovnih teretnih vozova i njihov red vožnje. Putnički vozovi su ukinuti 1972. godine (Lašva – Jajce jan.1973. ) tako da ih nema u ovoj knjižici. Ukidanje željezničkog saobraćaja na ovim uzanim prugama desio se 1975. dok je D.Vakuf – G.Vakuf ukinut 1974. godine.

3

 

 

 

 

 

 

Vučne lokomotive na dionici Zenica – Jajce isključivo su vozile dizelke serije 740 dok na relaciji Donji Vakuf – Gornji Vakuf parnjače serije UNRRA.

Za pregled knjižice kliknite na pdf dokument:
pdficon

Red vožnje za 1956./57. godinu, Sarajevo

1Objavljujemo Red vožnje za Sarajevo – dokazni primerak – koji važi od 3.VI 1956. g. za vozove, autobuse i avione u izdanju redakcije „Transporta“ i „Lokomotive“ iz Beograda.
Štamparija „Kosmos“ Beograd.

U sadržaju knjižice možete vidjeti polaske vozova iz Sarajeva prema Beogradu (via Vrpolje – via Čačak), Zagrebu (via Vrpolje, via Banja Luka – Sunja), Dubrovniku i obratno te vozove za uzani kolosijek Kakanj – Zenica i natrag. Također, iz sadržaja polazak i dolazak autobusa i aviona iz/za Sarajevo.

Red vožnje putničkih i poštanskih vozova u ratu 1914.godine

Objavljujemo knjižicu reda vožnje putničkih vozova i poštanskih vozova u ratu u izdanju carskog i kraljevskog suda i državne tiskare iz Beča za 1914. godinu.

1

Originalni naslov: Fahrordnung der Postzüge im Kriege, aus der k.k. hof-und staatsdruckerei, Wien, für das Jahr 1914.

2

 

 

 

 

 

 

Knjižica reda vožnje proslijeđena je Upravi Bosanskohercegovačkih državnih željeznica (Direktion der bos.-herc. landesbahnen – BHLB) za unutrašnji saobraćaj vozova uzanih pruga (Schmalspurbahn) i Vojnom uredu (Militärbüro ) za pruge normalnog kolosijeka (Normalspur) carske i kraljevske vojne pruge (K.u.k. Militäreisenbahn) u Sarajevu i Banjoj Luci.

Ovdje možete pogledati red vožnje vozova za relacije:

 • Bosanski Brod – Sarajevo,
 • Sarajevo – Uvac
 • Sarajevo – Gravosa (Dubrovnik),
 • Doboj – Tuzla,
 • Lašva – Bugojno,
 • Donji Vakuf – Jajce,
 • Međeđa – Vardište,
 • Uskoplje – Zelenika,
 • Hum – Trebinje,
 • Gabela – Metković,
 • Sunja – Dobrljin,
 • Dobrljin – Banja Luka,
 • Eszek – Striživojna Vrpolje – Šamac,
 • Vinkovci – Brčko i
 • Dalj – Brod (Sl.Brod) – Bosanski Brod.

Zbog obimnog materijala u prilog galerija-skenovi redova vožnji koji se tiču Direkcije BH državnih željeznica, odnosno do državne granice stanice Dobrljin, Slavonski Brod – Bosanski Brod, Šamac i Brčko.

 

Red vožnje br. 66 za prugu Višegrad – Alipašin Most 1976/77.god.

Red vožnje br. 66 za pruge: Višegrad – Alipašin Most,
Međeđa – Priboj na Limu i Ustiprača – Foča.

1

 

 

 

 

 

 

 

Sastav kompozicije i vuča za brze vozove na relaciji Alipašin Most – Ustiprača – Međeđa – Višegrad, odnosno Priboj na Limu i Ustiprača – Foča i natrag vozio je DMU 802. Mješovite putničke lokalne vozove na relaciji Višegrad – Međeđa – Ustiprača – Alipašin Most i natrag i Ustiprača – Foča i natrag vukla je dizel lokomotiva serije 740.
Mješovite, dioničke, radne, industrijske i manipulativne teretne vozove vukla je dizel lokomotiva serije 740, a kao zaprega na relaciji Ustiprača – Stambulčić vozila je parna lokomotiva serije 83.

Jugoslovenske željeznice. Željezničko transportno preduzeće Sarajevo. Važi od 30. maja 1976. do 21. maja 1977. godine. Štampa: Birografika – JŽ Subotica 1976.

Za pregled knjižice klikni na pdf dokument:
pdficon

Red vožnje vozova Željeznice Federacije BiH za 2016. godinu

Railway timetable Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina and Railway timetable Railways of the Republic of Srpska

1

 

 

 

 

 

Objavljujemo red vožnje (Indicate – Kursbuch) vozova Željeznice Federacije BiH i Željeznica Republike Srpske sa važnošću od 13.12. 2015. – 10.12. 2016. godine.
Pored tablica reda vožnje vozova možete se upoznati sa vrstama tarifnih povlastica te izvodom iz opštih uslova za prijevoz putnika, prtljaga, pasa i malih kućnih ljubimaca u unutarnjem, međuentitetskom i međunarodnom željezničkom saobraćaju.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Zbog kapitalnog remonta pruge Sarajevo – Bradina putnički vozovi ne saobraćaju na relaciji Sarajevo – Mostar – Čapljina. Po okončanju remontnih radova putnički saobraćaj će biti uspostavljen. Očekuje se da će radovi biti završeni do početka maja tekuće 2016. godine.

Za pregled knjižice klikni na pdf dokument: za ŽFBH
pdficon

 

 

Za pregled knjižice klikni na pdf dokument: za ŽRS
pdficon

 

Red vožnje vozova za novembar 1947. godine, privremeni

Izvor: OSLOBOĐENJE, godina V, broj 334 od 21. novembra 1947. godine

oslobodjeneObjavljujemo, ekskluzivno, privremeni red vožnje vozova za normalnu prugu iz Sarajeva prema Beogradu, via Strizivojno Vrpolje, novembra 1947. godine. Naime, po završetku i predaji Omladinske pruge Šamac – Sarajevo i dolaska prvog voza u Sarajevo 16. novembra 1947. godine, Glavna direkcija eksploatacije željeznica u Sarajevu pustila je u redoviti saobraćaj par vozova za Beograd.
U prilogu možete pronaći ostale pojedinosti vezano za ovaj događaj.

Prvi voz iz Sarajeva

Ljetni Red vožnje, 19. maj 1940. god.

ljetniredvoznje40

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljujemo ljetni Red vožnje sa važnošću od 19. maja 1940. godine, u izdanju Ž. Glasović iz Sarajeva. Ovdje možete vidjeti odlazak vozova za Mostar – Dubrovnik – Zeleniku i natrag, za Slavonski Brod – (Zagreb) – Beograd i natrag, za Višegrad – Čačak – Beograd i natrag i lokalni vozovi Sarajevo – Ilidža – Ilidža Banja i natrag sa kompletnim cjenovnikom putovanja.

Red vožnje 62 za prugu Bosanski Novi – Doboj Novi, maj 1963. god.

redvoznje62

 

 

 

 

 

 

 

Jugoslovenske željeznice. Željezničko transportno preduzeće Sarajevo. Važi od 26.V. do 26 septembra 1963. Štampa: NP „Oslobođenje“ Sarajevo 1963.g.

Red vožnje za pruge: Bosanski Novi – Doboj Novi; Odvojak Zajednica – Odvojak Krčevina; Brezičani – Ljubija Rudnik i Banja Luka Predgrađe – Banja Luka
Vuča: Parne lokomotive serije 01 ; 22 ; 33 i 35, Dizel 661 i Motor 812 – Šinobus plus prikolica.

Za pregled knjižice klikni na pdf dokument:
pdficon

Red vožnje 63 za prugu Bosanski Novi – Knin, maj 1963, god.

redvoznje63

 

 

 

 

 

 

 

Jugoslovenske željeznice. Željezničko transportno preduzeće Sarajevo. Važi od 26.V.1963. Štampa: NP „Oslobođenje“ Sarajevo 1963.g.

Red vožnje za prugu: Bosanski Novi – Knin iz/za pravac Zagreb – Split i obratno i Beograd – Split i obratno. Dizel 661; 642 i Motor 812 – Šinobus plus prikolica.
Za pregled knjižice klikni na pdf dokument:
pdficon