Josip Broz Tito, memories and photos

Među političkim ličnostima čija su osobna svojstva obilježila suvremenu historiju, maršal Tito zauzima privilegiran položaj.

George Erbrous, “Afrique Nouvelle”, Dakar, kolovoza 1966.

Zdesna i slijeva ponekad hvaljen, skoro uvijek napadan ali nikad ignoriran, Tito je nesumnjivo figura koja predstavlja duh našeg vremena i vijeka, možda i putanju budućnosti cijelog čovječanstva.

“El Nacional” Meksiko, 1972.

Predsjednik Tito je ličnost o kojoj govori cio svijet. On je postigao mnogo i kao ličnost i kao državnik. Jugosloveni, recite mu – HVALA.

Carlo Ponti, filmski producent, Rim, 1971.