Izgled kalendara za 2014.godinu SMS u FBiH

Slika naslova člankaKao autor Javno objavljujem zvanični kalendar Sindikata mašinovođa-strojovođa u FBiH za 2014.godinu. Klikom možete uvećati  sliku.

1.Januar 2.Februar 3.Mart 4.April 5.Maj 6.Juni 7.Juli 8.Avgust 9.Septembar 10.Oktobar 11.Novembar 12.Decembar