Šta svaki putnik treba da zna

Sta svaki putnik treba da zna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdanje: Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije Beograd 1932. Autor: Drag. V. Blagojević. Štampa ćirilica.
Iz sadržaja, citiram: „I kod nas putuje velike mase sveta železnicom, bilo poslom, bilo radi zadovoljstva. Katkad se dešava da dođe do nesuglasica između putnika i železničkog osoblja, a ima sukoba čak i između samih putnika. One su često puta i neprijatne za obe strane, a svemu tome je uzrok nedovoljno poznavanje uredaba i propisa, kojih se moraju pridržavati i jedni i drugi, tj. i putnici i železnički službenici. U ovoj knjizi će putnik naći sve što mu je potrebno za upoznavanje pri putovanju železnicom. U njoj će videti i svoja prava, kao i svoje dužnosti“. Završen citat.
Za pregled klikni na pdf dokument: Šta svaki putnik treba da zna