Arhive kategorije: Željezničko štivo

Red vožnje vozova za 1963./64. godinu

Objavljujemo Red vožnje vozova za SFRJ u izdanje turističke zajednice „Generalturist“  iz Zagreba koji važi od 26. maja 1963. do  30. maja 1964. godine. Knjižicu reda vožnje štampao je Štamparski zavod „Ognjen Prica“  iz Zagreba.

Pored reda vožnje vozova možete pročitati neke važnije odredbe o prevozu putnika, povlastice na JŽ-u, postupak za dobivanje putne isprave (pasoša), carinski propisi, cjenovnik itd.

Red vožnje vozova za 1962./63. godinu

Objavljujemo Red vožnje vozova za FNRJ u izdanju turističke zajednice „Putnik“ iz Zagreba koji važi od 30. septembra 1962. do 25. maja 1963. godine. Knjižicu reda vožnje štampao je Štamparski zavod „Ognjen Prica“  iz Zagreba.

Pored reda vožnje vozova možete pročitati neke važnije odredbe o prevozu putnika, povlastice na JŽ-u, postupak za dobivanje putne isprave (pasoša), carinski propisi, cjenovnik itd.

Ovaj rijetki dokument možete pregledati u galeriji u nastavku:

Red vožnje vozova za Bosnu i Hercegovinu iz 1958. godine

Objavljujemo Red vožnje vozova Jugoslovenskih željeznica za Direkciju željeznica Sarajevo broj: od 60 do 69 i saobraćajno uputstvo sa važnošću od 17. juna 1958. godine. Knjigu Reda vožnji štampao je Štamparski zavod „Veselin Masleša“ iz Sarajeva 1958. godine.

Iz sadržaja

Za prugu pod brojem i relaciju:

60 – Vrpolje – Sarajevo Novo i Jelina – Zenica Željezara – Zenica Nova (normalni kolosijek), vozile lokomotive serije broj 11, 20, 33 i 37.

61 – Brčko Novo – Banovići, Doboj Novi – Tuzla, Sočkovac – Gračanica, Kreka – Simin Han, Modriča – Gradačac i Podlugovi (Rasp. Lješevo) – Droškovac. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 20, 30 i 33.

62 i 63 – Bosanski Novi – Doboj Novi, Banja Luka Predgrađe – Banja Luka, Rasputnica Spreča Doboj Predgrađe, Brezičani – Ljubija Rudnik i Bosanski Novi – Knin. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 20, 22, 26, 33, 35, 37 i 51.

64 – Višegrad – Sarajevo Novo, Međeđa – Priboj na Limu i Ustiprača – Foča. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 83 i 85 sa tenderom.

65 – Slav. Brod – Teslić i Zavidovići – Kusače. Na ovim prugama 0,76 m vozile su lokomotive serije: 73, 81, 55, 185, Unrra i Bimba. Lokomotiva „Bimba“ vozila je isključivo na relaciji Olovo – Han Pijesak i obratno, lok. Serije Unrra Zavidovići – Olovo i obratno, lok. Serije 185 Slav. Brod – Teslić i obratno.

66 – Zenica – Sarajevo, Semizovac – Ivančići, Lašva – Jajce, Donji Vakuf – Gornji Vakuf 0,76 m i Bila Nova – Trenica. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 81, 83, 83 (1000), 97, 185 i 189.

67 – Sarajevo Novo – Dubrovnik i Gabela – Ploče. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 73, 83 (1000), 83 (1100), 85 i 97.

68 – Hum – Titograd, Titograd – Donja Plavnica (0,60 m), Virpazar – Bar (0,75 m) i Uskoplje – Zelenika. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 83 (1000 ; 1100) i 85.

69 – Jajce – Srnetica i Prijedor – Lička Kaldrma. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: Unrra, Škoda, ŠIP 15, 20, 22, 24, 26, 29, 32 i 36.

Red vožnje vozova za Bosnu i Hercegovinu iz 1953. godine

Objavljujemo Red vožnje vozova Jugoslovenskih željeznica za Direkciju željeznica Sarajevo broj: 38, 60, 61, 62, 64 do 69 i saobraćajno uputstvo sa važnošću od 17. maja 1953. godine. Knjigu Reda vožnji štampao je Štamparski zavod „Veselin Masleša“ iz Sarajeva 1953. godine.

Iz sadržaja

Za prugu pod brojem i relaciju:

38 – Sunja – Knin i Karlovac – Sisak. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 01, 22, 31, 32, 35, 37 i 51.

60 – Vrpolje – Sarajevo Novo (normalni kolosijek), vozile lokomotive serije broj 60 (stara 389), 09, 20 (stara 6000), 33 (stara 50 i 52 DR) i 37 (prije Unrra – lakši tip).

61 – Brčko Novo – Banovići, Doboj Novi – Tuzla, Sočkovac – Gračanica 0,76 m, Kreka – Simin Han 0,76 m  i Modriča – Gradačac. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 20, 33, 51, 53 i 106.

62 – Bosanski Novi – Doboj Novi, Banja Luka Predgrađe – Banja Luka i Brezičani – Ljubija Rudnik. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 20, 22, 33, 35 i 51.

64 – Višegrad – Sarajevo – Alipašin Most, Međeđa – Priboj na Limu i Ustiprača – Foča. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 83 i 85 sa tenderom.

65 – Slav. Brod – Doboj – Pribinić i Zavidovići – Kusače. Na ovim prugama 0,76 m vozile su lokomotive serije: 73, 81, 55, 185, Unrra i Bimba. Lokomotiva „Bimba“ vozila je isključivo na relaciji Olovo – Han Pijesak i obratno, lok. Serije Unrra Zavidovići – Olovo i obratno, lok. Serije 185 Pribinići – Doboj i obratno.

66 – Zenica – Sarajevo, Semizovac – Ivančići, Podlugovi – Vareš, Lašva – Jajce i Donji Vakuf – Gornji Vakuf 0,76 m. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 73, 81, 83, 97 i 189.

67 – Sarajevo – Dubrovnik i Gabela – Kardeljevo. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 73, 83, 85 i 97.

68 – Hum – Titograd, Titograd – Donja Plavnica (0,60 m), Virpazar – Bar (0,75 m) i Uskoplje – Zelenika. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 83 (1000 ; 1100) i 85.

69 – Jajce – Srnetica i Prijedor – Lička Kaldrma. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: Unrra, Škoda, ŠIP 15, 20, 22, 24, 26, 29, 32 i 36.

Red vožnje vozova Direkcije Sarajevo za 1937.-38. godinu

Objavljujemo Redove vožnji vozova pod brojem 27; 28; 29; 30; 31 i 32 Direkcije Sarajevo, Jugoslovenske državne željeznice, za 1937./38. godinu.

Iz sadržaja:

Red vožnje br. 27

Beograd – Sarajevo – Beograd, Beograd – Obrenovac – Beograd, Beograd – Užice – Beograd, Beograd – Višegrad – Beograd, Sarajevo – Čačak, Čačak – Beograd i Međeđa – Višegrad – Međeđa.

Red vožnje br. 28

Obrenovac – Zabrežje – Obrenovac, Mladenovac – Valjevo – Mladenovac, Valjevo – Lajkovac – Valjevo, Aranđelovac – Mladenovac – Aranđelovac, Međeđa – Priboj n/L – Međeđa,

Red vožnje br. 29 

Slavonski Brod – Sarajevo – Slavonski Brod, Bosanski Brod – Sarajevo – Bosanski Brod, Sarajevo – Kakanj – Sarajevo, Sarajevo – Zenica – Sarajevo, Sl. Brod – Bos. Brod – Sl. Brod za uzani i normalni kolosijek.

Red vožnje br. 30

Doboj – Simin Han – Doboj, Kreka – Simin Han – Kreka, Karanovac – Gračanica – Karanovac, Lašva – Jajce – Lašva, Goleš – Dolac n/L, Donji Vakuf – Bugojno – Donji Vakuf, Podlugovi – Vareš – Podlugovi, Semizovac – Ivančići – Semizovac.

Red vožnje br. 31

Sarajevo – Dubrovnik – Sarajevo, Sarajevo – Metković – Sarajevo, Sarajevo – Konjic – Sarajevo, Mostar – Metković – Mostar, Fabrika Duvana – Ilidža Banja – Fabrika Duvana, Fabrika Duvana – Sarajevo – Fabrika Duvana.

Red vožnje br. 32

Gabela – Metković – Gabela, Hum – Bileća – Hum, Trebinje – Hum – Trebinje, Uskoplje – Zelenika – Uskoplje, Donja Plavnica – Podgorica – Donja Plavnica.

U priloženoj galeriji možete vidjeti tabelarni pregled brzih i lokalno putničkih vozova, mješovitih, teretnih i lokomotivskih vožnji vozova.  

Uputstvo za označavanje vozova na prugama JŽ

Objavljujemo Uputstvo za označavanje vozova na prugama Jugoslovenskih željeznica sa važnošću od 1. juna 1986. godine. Uputstvo nosi broj 54 doneseno od strane Službe za organizaciju saobraćaja Zajednice JŽ pod brojem 456/1-86.

Iz sadržaja: Opšte odredbe, označavanje putničkih vozova, označavanje teretnih vozova, pregled relacija saobraćaja vozova i prilozi sa tabelama. Sadržaj Uputstva možete pogledati u priloženoj galeriji slika.

Red vožnje parobroda i željezničke veze za Bosnu iz 1882.

Objavljujemo red vožnje parobroda u vlasništvu Dunavsko-parobrodarskog društva (Die Donau-Damf-Schiffahrts-Gesellschaft) sa sastajanjem vozova c. i k. Bosanskih željeznica (k.k. Bosna Bahn) sa važnošću od 27. juna 1882. godine.

Iz priloženog reda vožnje možete vidjeti vožnju parobroda od Siska do Zemuna sa sastajanjem vozova Južnih željeznica i c. i k. Bosanskih željeznica kod Siekovca, Broda i  Brčkog.  

Vozni red vlakova Sarajevo – Slavonski Brod, HDŽ 1942. godine

Objavljujemo Vozni red vlakova na relaciji Sarajevo – Slavonski Brod, Sarajevo – Lašva, Sarajevo – Rajlovac, Sarajevo – Podlugovi, Sarajevo – Visoko, Podlugovi – Visoko, Sarajevo – Zenica, Zenica – Doboj, Doboj – Bos. Brod, sa važnošću od 20. svibnja 1942. godine. Knjižica voznog reda nosi broj 11 i donesena je od strane ravnateljstva Hrvatskih državnih željeznica u Sarajevu.

Iz sadržaja: Maksimalne brzine u staničnim razmacima i krivinama, udaljenost službenih mjesta i prostorni razmaci, iskaz tunela, pregled stalnih signala, posebni putnički vlakovi, lokomotivski vlakovi i vozni red vlakova u prilogu foto galerije.

Vozni red Sarajevo – Dubrovnik, HDŽ 1942. godine

Objavljujemo Vozni red vlakova na relaciji Sarajevo – Dubrovnik, Dubrovnik – Zelenika, Sarajevo – Metković i Sarajevo (Tvornica duhana) – Banja Ilidža sa važnošću od 20. svibnja 1942. godine. Knjižica voznog reda nosi broj 13 i donesena je od strane ravnateljstva Hrvatskih državnih željeznica u Sarajevu.

Iz sadržaja: Maksimalne brzine u staničnim razmacima i krivinama, udaljenost službenih mjesta i prostorni razmaci, iskaz tunela, pregled stalnih signala, posebni putnički vlakovi, lokomotivski vlakovi i vozni red vlakova u prilogu foto galerije.

Red vožnje vozova za potrebe ZOI ʹ84

Objavljujemo Red vožnje vozova za potrebe XIV Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. Knjižica je štampana u organizaciji „Olimpik Turs“ iz Sarajeva uz asistenciju Generalne direkcije ŽTP-a Sarajevo. Iz sadržaja možete vidjeti red vožnje vozova i način organizovanja posjeta borilištima, rezervacije u hotelima i mjenjački poslovi.

Red vožnje (vanrednih) vozova važi od 1. februara do 1. marta 1984. godine. Vozovi će prema Sarajevu polaziti iz Beograda, Zagreba, Ljubljane, Maribora, Doboja, Ploča (ex-Kardeljevo) i Mostara te obratno.

Za potrebe prevoza putnika ŽTO Sarajevo angažovao je posebne nove vozove tipa elektromotornih garnitura proizvedeni u MÁVAG Company iz Budimpešte pod imenom „Olimpik Ekspres“ i klasične garniture vozova obojenih u crveno bijele boje pod imenom „Bosna Ekspres“ proizvedeni i opremljeni u domaćim fabrikama ex-Jugoslavije.

Isto tako zbog očekivane posjete stranih putnika Direkcija ŽTO-a Sarajevo je već 1982. godine primila u radni odnos oko 50-tak srednjoškolaca za zanimanje pratioc-kondukter na vozu (jedan od njih je pisac ovih redova) uz uslov poznavanja jednog od stranih jezika, a u službama informisanja putnika, u većim stanicama, uposlile i angažirale osobe koje su završile studije stranog jezika.  

Također možete vidjeti i satnice takmičenja koje su potvrđene na 86. zasjedanju MOK-a, marta 1983. New Delhi.