Uspomena na šumsku željeznicu „Jasenica“ u srezu travničkom

Piše: Srećko Ignjatović U ovom kratkom istraživanju donosimo sažeti prikaz projektovanja i izvođenja radova na izgradnji rudničko-željezničke komunikacije Bila Stara – Rudnik „Vrbica“, zatim šumske željeznice Bila Nova – Trenica, odnosno šumske željeznice „Jasenica“ čija se trasa proteže od Bile do šumskih područja sliva rijeke Jasenice. Ovim objavljivanjem činimo pokušaj da se istrgnu iz zaborava …