Arhive kategorije: Red vožnje vozova – arhivska građa

Vozni red Sarajevo – Dubrovnik, HDŽ 1942. godine

Objavljujemo Vozni red vlakova na relaciji Sarajevo – Dubrovnik, Dubrovnik – Zelenika, Sarajevo – Metković i Sarajevo (Tvornica duhana) – Banja Ilidža sa važnošću od 20. svibnja 1942. godine. Knjižica voznog reda nosi broj 13 i donesena je od strane ravnateljstva Hrvatskih državnih željeznica u Sarajevu.

Iz sadržaja: Maksimalne brzine u staničnim razmacima i krivinama, udaljenost službenih mjesta i prostorni razmaci, iskaz tunela, pregled stalnih signala, posebni putnički vlakovi, lokomotivski vlakovi i vozni red vlakova u prilogu foto galerije.

Red vožnje vozova za potrebe ZOI ʹ84

Objavljujemo Red vožnje vozova za potrebe XIV Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. Knjižica je štampana u organizaciji „Olimpik Turs“ iz Sarajeva uz asistenciju Generalne direkcije ŽTP-a Sarajevo. Iz sadržaja možete vidjeti red vožnje vozova i način organizovanja posjeta borilištima, rezervacije u hotelima i mjenjački poslovi.

Red vožnje (vanrednih) vozova važi od 1. februara do 1. marta 1984. godine. Vozovi će prema Sarajevu polaziti iz Beograda, Zagreba, Ljubljane, Maribora, Doboja, Ploča (ex-Kardeljevo) i Mostara te obratno.

Za potrebe prevoza putnika ŽTO Sarajevo angažovao je posebne nove vozove tipa elektromotornih garnitura proizvedeni u MÁVAG Company iz Budimpešte pod imenom „Olimpik Ekspres“ i klasične garniture vozova obojenih u crveno bijele boje pod imenom „Bosna Ekspres“ proizvedeni i opremljeni u domaćim fabrikama ex-Jugoslavije.

Isto tako zbog očekivane posjete stranih putnika Direkcija ŽTO-a Sarajevo je već 1982. godine primila u radni odnos oko 50-tak srednjoškolaca za zanimanje pratioc-kondukter na vozu (jedan od njih je pisac ovih redova) uz uslov poznavanja jednog od stranih jezika, a u službama informisanja putnika, u većim stanicama, uposlile i angažirale osobe koje su završile studije stranog jezika.  

Također možete vidjeti i satnice takmičenja koje su potvrđene na 86. zasjedanju MOK-a, marta 1983. New Delhi.

Red vožnje vozova za stanicu Sarajevo 1982-1983

Objavljujemo Red vožnje (izvod iz reda vožnje) za stanicu Sarajevo 1982-1983

Izvod iz reda vožnje vozova sa važnošću od 26.09.1982. – 26.03.1983. godine.
Izdavač: ŽTO Sarajevo – Poslovna zajednica željezničkog saobraćaja – Služba reda vožnje. Štampa: SOUR „Velepromet“ OOUR „ISKRA“ Visoko
Besplatan primjerak, džepno izdanje.

Red vožnje Beč (Wien / Vienna) – Sarajevo 1884. godine

Objavljujemo red vožnje vozova na relaciji Beč – Sarajevo – Beč sa važnošću od 15. oktobra 1884. godine.

Iz istorije o građenju pruga uzanog kolosijeka širine 0,76 m

Nakon Berlinskog kongresa 1878. godine Bosna i Hercegovina dolazi pod vlast Austro-Ugarska Monarhija. Odlučeno je da se uzduž rijeke Bosne od Posavine prema glavnom gradu Sarajevu izgradi željeznička pruga koja će poslužiti za prevoz vojnih trupa i logistike. Najbolje rješenje za gradnju pruge uzanog kolosijeka je put preko Slavonskog i Bosanskog Broda. Gradnja pruge otpočela je septembra 1878. godine. Dionica Bosanski Brod do Zenice završen je u mjesecu junu 1879. godine. Već u julu mjesecu 1879. godine pušten je u javni saobraćaj željezni most na Savi između dva Broda.  Februara 1881. godine otpočeli su radovi od Zenice do Sarajeva i bili završeni 5. oktobra 1882.

Puštanjem u redovan javni saobraćaj ove uzane pruge Sarajevo i njeni stanovnici mogli su putovati prema Beču i Budimpešti. U prilogu možete vidjeti plan reda vožnje sa važnošću od 15. oktobra 1884. godine. Uvećajte klikom na sliku radi boljeg pregleda.  

Red vožnje Bosanski Brod – Zenica 1882. godine

Ovaj put objavljujemo red vožnje vozova na relaciji Bosanski Brod – Zenica sa važnošću od 16. maja 1882. godine.

Iz istorije o građenju pruga uzanog kolosijeka širine 0,76 m

Nakon Berlinskog kongresa 1878. godine Bosna i Hercegovina dolazi pod vlast Austro-Ugarske Monarhije. Odlučeno je da se uzduž rijeke Bosne od Posavine prema glavnom gradu Sarajevu izgradi željeznička pruga koja će poslužiti za prevoz vojnih trupa i logistike. Najbolje rješenje za gradnju pruge uzanog kolosijeka je put preko Slavonskog i Bosanskog Broda. Gradnja pruge otpočela je septembra 1878. godine. Dionica Bosanski Brod do Zenice završen je u mjesecu junu 1879. godine. Već u julu mjesecu 1879. godine pušten je u javni saobraćaj željezni most na Savi između dva Broda.

Putujući svijet imao je vrlo malo koristi od pruge Brod – Zenica jer se uglavnom prevozila vojna roba, pošiljke za oficire i činovnike i u manjem opsegu privatna roba. Oživljavanje saobraćaja tom trasom i gradnjom zeničko-dobojskog bazena desit će se tek nakon dvije godine. Naime, februara 1881. godine otpočeli su radovi od Zenice do Sarajeva i bili završeni 5. oktobra 1882.

 U prilogu možete vidjeti plan reda vožnje sa važnošću od 16. maja 1882. godine. Uvećajte klikom na sliku radi boljeg pregleda. 

Red vožnje Beč (Wien / Vienna) – Banja Luka 1882. godine

Trudimo se da svaki članak na neki način bude ekskluzivan sa rijetkim arhivskim materijalima te ovaj put objavljujemo red vožnje vozova na relaciji Beč – Banja Luka – Beč sa važnošću od april 1882. godine.

Iz istorije o građenju pruga normalnog kolosijeka širine 1.435 mm

Redovan željeznički saobraćaj između Beča, Zagreba i Siska uspostavljen je 1862. godine. Pruga Sisak – Sunja – (Volinja) Dobrljin puštena je u saobraćaj 10. aprila 1882. godine sa Hrvatske strane. Što se tiče Bosanske strane pruga normalnog kolosijeka Dobrljin  – Banja luka izgrađena je i puštena u saobraćaj decembra 1872. godine da bi krajem 1875. bila ukinuta za saobraćaj.

Nakon Berlinskog kongresa 1878. godine Bosna i Hercegovina dolazi pod vlast Austro-Ugarske. Nakon obnove i popravke postojeće pruge željeznički saobraćaj između Banja Luke i Prijedora uspostavlja se 1. decembra 1878. godine, a do Dobrljina 24. marta 1879. godine.   

Prva bosanskohercegovačka željeznička pruga Banja Luka-Dobrljin dobila je dugo željenu vezu sa željeznicama Austro-Ugarske tako da je pruga Banja Luka – Beč i prema Budimpešti puštena u saobraćaj 10. aprila 1882. godine.

U prilogu foto galerije (dva priloga) možete vidjeti prvi red vožnje Beč – Banja Luka – Beč za mart/april 1882. godine.

Dodatak redu vožnje za pruge kolosijeka 0,76 – JDŽ 1938 god.

1Objavljujemo knjižicu „Broj 62b-II – Dodatak redu vožnje za pruge kolosijeka 0,76 II dio – JDŽ“ sa važnošću od 1. decembra 1938. godine. Broj službenog dokumenta G.D. broj 58602/38 u potpisu pomoćnika generalnog direktora Cugmus s.r.

 

 

 

 

 

Iz sadržaja preporučujemo da pogledate ove podatke (tabele):

 1. Tablica 14 – Podaci o lokomotivama i motornim kolima (oznake, vrste-serija stare i nove), str.68;
 2. Tablica 15 – Podaci o vodostanicama i stanicama za čišćenje vatre, str. 74;
 3. Tablica 16 – Podaci o lokomotivskim okretnicama i trianglama, str. 86;
 4. Tablica 20 – Podaci o kolima, označavanje (putnička, poštanska i službena kola i teretna otvorena i zatvorena kola), str. 114;

Dodatak redu vožnje broj 62b-II važi za pruge: Sarajevo – Beograd – Sarajevo, Bosanska Rača – Ugljevik – Rača, Doboj – Simin Han – Doboj, Donja Ćuprija – Paračin – Donja Ćuprija, Donja Ćuprija – Ravna Reka – Donja Ćuprija, Donji Vakuf – Bugojno – Donji Vakuf, Gabela – Metković – Gabela, Hum – Bileća – Nikšić, Karanovac – Gračanica – Karanovac, Lašva – Jajce – Lašva, Međeđa – Priboj n/L – Međeđa, Mladenovac – Valjevo – Mladenovac, Obrenovac – Zabrežje – Obrenovac, Podlugovi – Vareš – Podlugovi, Sarajevo – Dubrovnik – Sarajevo, Semizovac – Ivančići – Semizovac, Slavonski Brod – Sarajevo – Slavonski Brod, Split – Sinj – Split, Uskoplje – Zelenika – Uskoplje, Ustiprača – Goražde – Foča – Ustiprača i Zaječar – Čačak – Zaječar.

Napomena: Dodatak redu vožnje br. 62b-1 za pruge kolosijeka 0,76 I deo – 1938. godina, sa važnošču od 1. maja 1938. godine možete vidjeti na ovoj stranici linkom http://vremeplov.ba/?p=5286

Za pregled knjižice klikni na pdf dokument:
pdficon

Red vožnje 68 – ŽTP Sarajevo 1973. god.

1Objavljujemo Red vožnje 68 i Saobraćajno transportno uputstvo za pruge Zenica teretna – Jajce i Donji Vakuf – Gornji Vakuf, Jugoslovenske željeznice, Željezničko transportno preduzeće Sarajevo, sa važnošću od 20. januara 1973. godine.

 

 

 

2

 

 

 

 

 

U ovoj knjižici možete vidjeti pregled direktnih, dioničkih, pejzažnih i za željezničke potrebe (službeni vozovi) redovnih teretnih vozova i njihov red vožnje. Putnički vozovi su ukinuti 1972. godine (Lašva – Jajce jan.1973. ) tako da ih nema u ovoj knjižici. Ukidanje željezničkog saobraćaja na ovim uzanim prugama desio se 1975. dok je D.Vakuf – G.Vakuf ukinut 1974. godine.

3

 

 

 

 

 

 

Vučne lokomotive na dionici Zenica – Jajce isključivo su vozile dizelke serije 740 dok na relaciji Donji Vakuf – Gornji Vakuf parnjače serije UNRRA.

Za pregled knjižice kliknite na pdf dokument:
pdficon

Red vožnje za 1956./57. godinu, Sarajevo

1Objavljujemo Red vožnje za Sarajevo – dokazni primerak – koji važi od 3.VI 1956. g. za vozove, autobuse i avione u izdanju redakcije „Transporta“ i „Lokomotive“ iz Beograda.
Štamparija „Kosmos“ Beograd.

U sadržaju knjižice možete vidjeti polaske vozova iz Sarajeva prema Beogradu (via Vrpolje – via Čačak), Zagrebu (via Vrpolje, via Banja Luka – Sunja), Dubrovniku i obratno te vozove za uzani kolosijek Kakanj – Zenica i natrag. Također, iz sadržaja polazak i dolazak autobusa i aviona iz/za Sarajevo.

Red vožnje putničkih i poštanskih vozova u ratu 1914.godine

Objavljujemo knjižicu reda vožnje putničkih vozova i poštanskih vozova u ratu u izdanju carskog i kraljevskog suda i državne tiskare iz Beča za 1914. godinu.

1

Originalni naslov: Fahrordnung der Postzüge im Kriege, aus der k.k. hof-und staatsdruckerei, Wien, für das Jahr 1914.

2

 

 

 

 

 

 

Knjižica reda vožnje proslijeđena je Upravi Bosanskohercegovačkih državnih željeznica (Direktion der bos.-herc. landesbahnen – BHLB) za unutrašnji saobraćaj vozova uzanih pruga (Schmalspurbahn) i Vojnom uredu (Militärbüro ) za pruge normalnog kolosijeka (Normalspur) carske i kraljevske vojne pruge (K.u.k. Militäreisenbahn) u Sarajevu i Banjoj Luci.

Ovdje možete pogledati red vožnje vozova za relacije:

 • Bosanski Brod – Sarajevo,
 • Sarajevo – Uvac
 • Sarajevo – Gravosa (Dubrovnik),
 • Doboj – Tuzla,
 • Lašva – Bugojno,
 • Donji Vakuf – Jajce,
 • Međeđa – Vardište,
 • Uskoplje – Zelenika,
 • Hum – Trebinje,
 • Gabela – Metković,
 • Sunja – Dobrljin,
 • Dobrljin – Banja Luka,
 • Eszek – Striživojna Vrpolje – Šamac,
 • Vinkovci – Brčko i
 • Dalj – Brod (Sl.Brod) – Bosanski Brod.

Zbog obimnog materijala u prilog galerija-skenovi redova vožnji koji se tiču Direkcije BH državnih željeznica, odnosno do državne granice stanice Dobrljin, Slavonski Brod – Bosanski Brod, Šamac i Brčko.