Red vožnje vozova za stanicu Sarajevo 1982-1983

Objavljujemo Red vožnje (izvod iz reda vožnje) za stanicu Sarajevo 1982-1983

Izvod iz reda vožnje vozova sa važnošću od 26.09.1982. – 26.03.1983. godine.
Izdavač: ŽTO Sarajevo – Poslovna zajednica željezničkog saobraćaja – Služba reda vožnje. Štampa: SOUR „Velepromet“ OOUR „ISKRA“ Visoko
Besplatan primjerak, džepno izdanje.