Red vožnje Bosanski Brod – Zenica 1882. godine

Ovaj put objavljujemo red vožnje vozova na relaciji Bosanski Brod – Zenica sa važnošću od 16. maja 1882. godine.

Iz istorije o građenju pruga uzanog kolosijeka širine 0,76 m

Nakon Berlinskog kongresa 1878. godine Bosna i Hercegovina dolazi pod vlast Austro-Ugarske Monarhije. Odlučeno je da se uzduž rijeke Bosne od Posavine prema glavnom gradu Sarajevu izgradi željeznička pruga koja će poslužiti za prevoz vojnih trupa i logistike. Najbolje rješenje za gradnju pruge uzanog kolosijeka je put preko Slavonskog i Bosanskog Broda. Gradnja pruge otpočela je septembra 1878. godine. Dionica Bosanski Brod do Zenice završen je u mjesecu junu 1879. godine. Već u julu mjesecu 1879. godine pušten je u javni saobraćaj željezni most na Savi između dva Broda.

Putujući svijet imao je vrlo malo koristi od pruge Brod – Zenica jer se uglavnom prevozila vojna roba, pošiljke za oficire i činovnike i u manjem opsegu privatna roba. Oživljavanje saobraćaja tom trasom i gradnjom zeničko-dobojskog bazena desit će se tek nakon dvije godine. Naime, februara 1881. godine otpočeli su radovi od Zenice do Sarajeva i bili završeni 5. oktobra 1882.

 U prilogu možete vidjeti plan reda vožnje sa važnošću od 16. maja 1882. godine. Uvećajte klikom na sliku radi boljeg pregleda.