Red vožnje Beč (Wien / Vienna) – Sarajevo 1884. godine

Objavljujemo red vožnje vozova na relaciji Beč – Sarajevo – Beč sa važnošću od 15. oktobra 1884. godine.

Iz istorije o građenju pruga uzanog kolosijeka širine 0,76 m

Nakon Berlinskog kongresa 1878. godine Bosna i Hercegovina dolazi pod vlast Austro-Ugarska Monarhija. Odlučeno je da se uzduž rijeke Bosne od Posavine prema glavnom gradu Sarajevu izgradi željeznička pruga koja će poslužiti za prevoz vojnih trupa i logistike. Najbolje rješenje za gradnju pruge uzanog kolosijeka je put preko Slavonskog i Bosanskog Broda. Gradnja pruge otpočela je septembra 1878. godine. Dionica Bosanski Brod do Zenice završen je u mjesecu junu 1879. godine. Već u julu mjesecu 1879. godine pušten je u javni saobraćaj željezni most na Savi između dva Broda.  Februara 1881. godine otpočeli su radovi od Zenice do Sarajeva i bili završeni 5. oktobra 1882.

Puštanjem u redovan javni saobraćaj ove uzane pruge Sarajevo i njeni stanovnici mogli su putovati prema Beču i Budimpešti. U prilogu možete vidjeti plan reda vožnje sa važnošću od 15. oktobra 1884. godine. Uvećajte klikom na sliku radi boljeg pregleda.