Tehnički podaci šumske pruge Zavidovići – Olovo – Kusače, 1901. godine

Objavljujemo, eskluzivno, tehničku knjižicu za šumsko-uzanu prugu (uzdužni profil 0,76 m) Zavidovići – Olovo – Kusače, stanje na dan 08. avgusta 1901. Originalni naslov (njem.): Längenprofil – Arar. Waldbahn: Zavidovići – Olovo – Kusače, Maasstab – Längen 1:5000 – Höhen 1.500., Anzahl 35917 und 48756. Ovdje možete pogledati administrativnu podjelu održavanja, nadziranja i čuvanja (okrug, …

Uzdužni profil pruge Sarajevo – Ploče, 1962. god.

Objavljujemo uzdužni profil pruge normalnog kolosijeka Sarajevo – Ploče. Također, u prilogu unosimo i situacioni plan pruge sve iz arhivske građe ovog portala u izdanju ZJŽ, Zavod za studije projektovanje i nadzor građenja pod naslovom „Rekonstrukcija željezničke pruge Sarajevo – Ploče“, Beograd 1962. godine. Uzdužni profil pruge prikazuje uspone i padove, kote nivelete, pojedinačna odstojanja …

Tehnički podaci za prugu normalnog kolosijeka Vinkovci – Brčko, 1961. godine

Objavljujemo tehničku knjižicu za prugu normalnog kolosijeka (uzdužni profil) Vinkovci – Brčko u realizaciji Direkcije željeznica Zagreb, Službe za održavanje pruga, stanje na dan 1.1.1961. godine, sa ovjerom Vojne delegacije pri Direkciji Željeznica Zagreb. Inače ova trasa pruge povezuje dvije regije Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Ovdje možete pogledati administrativnu podjelu održavanja, nadziranja i čuvanja …

Tehnički podaci za prugu normalnog kolosijeka Modriča – Gradačac , 1962. godine

Objavljujemo tehničku knjižicu za prugu normalnog kolosijeka (uzdužni profil) Modriča – Gradačac u realizaciji ŽTP-a Sarajevo, stanje na dan 28.XI.1962. godine. Ovdje možete pogledati administrativnu podjelu održavanja (Sekcija ZOP-a), nadziranja (po Srezovima) i čuvanja (zgrada i mostova). Isto tako postoji šema stanice Gradačac, tipovi šina, tip skretnica, skice mostova, podaci o usponu/nagibu i krivinama pruge. …

Tehnički podaci za prugu Vrpolje – Sarajevo, 1969. god.

Objavljujemo tehničke podatke (uzdužni profil) normalnog kolosijeka 1435 mm pruge Vrpolje – Sarajevo u realizaciji ŽTP-a Sarajevo, stanje na dan 01.01.1969. godine. Ovdje možete pogledati administrativnu podjelu održavanja (Sekcija ZOP-a), šeme stanica, industrijski kolosijeci, kolosijeci uzane pruge 760 mm, tipovi ugrađenih šina, tip skretnica, skice mostova, tunela, nadvožnjaka, podaci o usponu/nagibu i krivinama pruge.   …

Tehnički podaci za uzanu prugu Lašva – Gornji Vakuf, 1964. godine

Objavljujemo tehničku knjižicu za uzanu prugu (uzdužni profil) Lašva – Gornji Vakuf u realizaciji ŽTP-a Sarajevo, stanje na dan 01.01.1964. godine. Ovdje možete pogledati administrativnu podjelu održavanja (Sekcija ZOP-a), nadziranja (po Srezovima) i čuvanja (zgrada, tunela i mostova). Isto tako postoje šeme stanica, tipovi šina, industrijski kolosijeci, tip skretnica, skice mostova, tunela, nadvožnjaka, podaci o …

Tehnički podaci za uzanu prugu Srnetica – Jajce, 1964. god.

Objavljujemo tehničku knjižicu za uzanu prugu (uzdužni profil) Srnetica – Jajce u realizaciji ŽTP-a Sarajevo na dan 01.01.1964. godine. Ovdje možete pogledati administrativnu podjelu održavanja (Sekcija ZOP-a), nadziranja (po Srezovima) i čuvanja (zgrada, tunela i mostova). Isto tako postoje šeme stanica, tipovi šina, industrijski kolosijeci, tip skretnica, skice mostova, tunela, nadvožnjaka, podaci o usponu/nagibu i …

Tehnički podaci za uzanu prugu Prijedor – Lička Kaldrma, 1963. godine

Objavljujemo tehničku knjižicu za uzanu prugu (uzdužni profil) Prijedor – Lička Kaldrma u realizaciji ŽTP-a Sarajevo, stanje na dan 01.01.1963. godine. Ovdje možete pogledati administrativnu podjelu održavanja (Sekcija ZOP-a), nadziranja (po Srezovima) i čuvanja (zgrada, tunela i mostova). Isto tako postoje šeme stanica, tipovi šina, industrijski kolosijeci, tip skretnica, skice mostova, tunela, nadvožnjaka, podaci o …

Uzdužni profil pruge Podgorica – Donja Plavnica, 1930 god.

Objavljujemo veoma rijedak dokument koji datira iz 1930 godine. Radi se o tehničkom dokumentu uzdužnog profila pruge Podgorica – Plavnica u izradi građevinskog odjeljenja Direkcije Sarajevo JDŽ-a, od 12. novembra 1930. godine. Prema nekim izvorima željeznička pruga, širine 600 mm, na relaciji Podgorica – Plavnica izgrađena je tokom Prvog svjetskog rata od strane Austro-Ugarskih vojnih …

Tehnički podaci za prugu 0,76 m Sarajevo – Zenica iz 1956. godine

Objavljujemo veoma rijedak dokument koji govori o tehničkim podacima (uzdužni profil) za prugu 0,76 m od stanice Sarajevo do stanice Zenica. Dokument govori o stanju pruge na dan 01.01.1956. godine sa nekim izmjenama stanja ovjeren 01.05.1964. godine. Nosioc tehničkih aktivnosti je Služba održavanja pruge Direkcije željeznica Sarajevo. U knjižici možete saznati o mjestima i dimenzijama …