Tehnički podaci za prugu normalnog kolosijeka Modriča – Gradačac , 1962. godine

1Objavljujemo tehničku knjižicu za prugu normalnog kolosijeka (uzdužni profil) Modriča – Gradačac u realizaciji ŽTP-a Sarajevo, stanje na dan 28.XI.1962. godine.
Ovdje možete pogledati administrativnu podjelu održavanja (Sekcija ZOP-a), nadziranja (po Srezovima) i čuvanja (zgrada i mostova). Isto tako postoji šema stanice Gradačac, tipovi šina, tip skretnica, skice mostova, podaci o usponu/nagibu i krivinama pruge.

 

 

 

2Šeme stanica uzane pruge Modriča – Gradačac su: Modriča i Gradačac.
Stajališta Mišići i Ledenica nisu uvedeni u tehničku knjižicu.

 

 

Iz istorije:
Trasa pruge normalnog kolosijeka Modriča – Gradačac duga je 14 km + 495 i puštena je u saobraćaj 27. aprila 1951. godine. Pruga se gradila radnom akcijom po ugledu na gradnju pruge Brčko-Banovići. Sa radovima se otpočelo 03.05.1950. godine, i trajali su oko godinu dana da bi u novosagrađenu željezničku stanicu stigao prvi voz iz pravca Modriče 27. aprila 1951. godine. Pruga je, prema saobraćajnom upustvu, projektovana za najveći osovinski pritisak do 12 tona, najveći broj osovina do 75, a najveća brzina vozova (teretnih, putničkih i mješovitih) za parnu vuču, dizel i šinobuse bila do 25 km/h.

3Prugom Gradačac – Modriča grad je bio povezan sa većim centrima (prema Šamcu – 24 km i Doboju – 33 km i dalje prema Banja Luci odnosno Sarajevu i Pločama) i ovim projektom dobila se značajna industrijska zona u blizini željezničke stanice za mnoge tvornice, poljoprivredna preduzeća i građevinske firme.

Krajem 80-tih pruga za prevoz putnika polako gubi na značaju što iz priloga (Red vožnje 1986./87.) možemo zaključiti da nije planiran putnički saobraćaj već po „potrebi“ onda kada je pijačni dan ili proslava (teferič) u Gradačcu. Iz razgovora sa prijateljem željezničarom (kondukter) pamtim njegovu ispovjed: „Ih, to su bila vremena. Bože, pun voz snaša iz Vrpolja i Šamca onako punačke i rumene pa na mene očijukaju nebi li im naplatio prekomjerni prtljag. Ih bilo je i lola sa dobrom rakijom i mezom pa kad se izrakijamo pukne derventska pjesma. Ma vala lijepo je bilo, ja i ovo da kažem po povratku one snaše što nisu sve prodale sada mi cvrkuću da bud-zašta kupim, a ja po predaji voza u Modriču put kući sa obrazom“.

4Od devedesetdruge godine do danas (2015. godina) prugom ne saobraćaju vozovi. Da je sudbina ove pruge zapečaćena donosimo citirani tekst: „Prostorni plan Općine Gradačac 2008. – 2028“., u naslovu „Željeznički saobraćaj“: Perifernim dijelom Općine Gradačac prolazi željeznički pravac Tuzla -Brčko, što nema veći značaj za razvoj Općine. Eventualna revitalizacija bivše željezničke pruge Gradačac – Modriča je upitna sa ekonomskog aspekta. Ne postoje indicije isticanja općeg interesa na nivou države ponovnog uspostavljanja ovog željezničkog pravca, te u prošlosti planiranog nastavka trase Gradačac -Brčko. Planom se predlaže korištenje željezničkog koridora Gradačac – Modriča u svrhu izgradnje veoma značajne magistralne ceste kojom bi se Gradačac, pa i Kanton povezao na koridor Vc. Ovim bi se afirmirao geoprometni značaj općine Gradačac kao bitan razvojni faktor. Mora se istaći da u predloženom osnovnom konceptu razvoja željezničkog prometa Prostorne osnove Prostornog plana FBiH nije predviđena mogućnost revitalizacije željezničke pruge Gradačac – Modriča“.

Dio fotografija preuzete sa portala http://www.okc-gradacac.com blog Mirze Avdičevića.

Napominjemo da je arhivska građa na ovoj stranici u vlasništvu web portala vremeplov.ba i ne smije se objavljivati ​​ili ponovno koristiti bez izričitog dopuštenja.