Tehnički podaci za prugu 0,76 m Sarajevo – Zenica iz 1956. godine

1Objavljujemo veoma rijedak dokument koji govori o tehničkim podacima (uzdužni profil) za prugu 0,76 m od stanice Sarajevo do stanice Zenica. Dokument govori o stanju pruge na dan 01.01.1956. godine sa nekim izmjenama stanja ovjeren 01.05.1964. godine. Nosioc tehničkih aktivnosti je Služba održavanja pruge Direkcije željeznica Sarajevo. U knjižici možete saznati o mjestima i dimenzijama minskih komora svih željezničkih mostova, šeme stanica sa staničnim zgradama, tipovi šina i skretnica, sporednih kolosijeka (industrijskih, šumskih, rudničkih i sl.), tipovi bunkera sa količinom puškarnica (prizemni ili na sprat), vododjelnica, bunara (aktivnih i zatrpanih), pumpi i česmi, ugrožena mjesta od mogućih bujica i klizišta, putni prelazi (osigurani i ne osigurani), potpornih zidova, nadzornici, desetari i čuvari dionica (broj, mjesto stražare i mjesto stanovanja) i uzduž cijele dionice koje se vrste drveća nalazi kao što su: jela, bukva, smrča, hrast i dr.

2Treba napomenuti da se na ovoj dionici 1947. godine (pruga Šamac – Sarajevo) izgradio normalni kolosijek 1435 mm tako da se na ovoj dionici etapno ukidao uzani kolosijek i to: Sarajevo – Lašva ukinuta puštanjem u saobraćaj pruge Sarajevo – Ploče 1966. godine, a Lašva – Zenica ukinuta 01.06.1978. godine.

Interesantne tehničke detalje možete vidjeti u stanicama Semizovac, Ilijaš, Podlugovi, Lješevo, Visoko, Porječani, Čatići, Kakanj, Roščevina, Lašva, Janjići, Raspotočje i Zenica vezane za (stare i zaboravljene) industrijske, šumske, rudničke i vojne kolosijeke.

Za pregled knjižice klikni na pdf dokument (34MB):
pdficon