Spisak radnika uposlenih u ložionicama Sarajevo, Alipašin Most, Podlugovi i Višegrad, svibanj 1941. godine

Piše: Srećko Ignjatović

Uvidom u evidenciju, (JDŽ/HDŽ 1941-1945., neobjavljeni fond), koji se nalazi u Državnom arhivu BiH u Sarajevu, donosimo spisak radnika uposlenih u ložionicama Sarajevo, Alipašin Most, Podlugovi i Višegrad pri Ravnateljstvu Hrvatskih državnih željeznica u Sarajevu, svibanj 1941. godine. Spisak je sačinjen na osnovu brzojavnog naređenja od strane Ministarstva Domobranstva – Odjel za željeznički promet.

Zatečeno stanje na dan popisa ukupno je popisano 812 radnika. U sadržaju popisa stoji pisana potvrda o položenoj prisezi, odnosno državnom pripadništvu. Naime, donesen je „Zakon od 10. travnja 1941. o prisezi vjernosti Državi Hrvatskoj“ i „Zakonska odredba o državljanstvu“, odnosno državnom pripadništvu. Svi upisani koji su se izjasnili po vjerskoj pripadnosti (vjera) „rimokatolik“ i „islam“ su po narodnosti „Hrvati“ dok upisani po vjeri „pravoslavac“ izjasnili da su  „Srpske“ nacionalnosti.

Spisak sadrži jednog „protestant-a“ i tri „židovske“ vjere i to:

  1. Elijan A. Ernestina, 01.02.1894. iz Bos. Gradiške, radnica, ložionica Sarajevo (red. Br. 140.),
  2. Maestro G. Avram, 09.04.1897. iz Sarajeva, limar, ložionica Sarajevo (red. Br. 326.),
  3. Grenfrid H. Rikard, 19.12.1913. iz Sarajeva, strojovođa, ložionica Sarajevo (red. Br. 373.),
  4. Kamhi M. David, 30.01.1912. iz Sarajeva, pregledać kola, ložionica Višegrad (red. Br. 686.).

Čitatelji koji iz bilo kojeg razloga znaju da su njihovi pradjedovi, djedovi i očevi bili uposleni na željeznici možda ih mogu pronaći na ovom spisku.

Napominjemo da spisak počinje prvim slovom prezimena (abecednim redom, A-Ž) i završava do broja 579. Od broja 580 do 638 ‘novi’ spisak od A-Ž i ponovo od 639 do 732 ‘novi’ spisak.

Priloženi spisak – Izvor: ABH Sarajevo, JDŽ 1941. kut. 77, protokol br. 19744/1941.

Ovaj skromni istraživački rad, kojeg smo prezentirali ovim člankom, završavamo s iskrenom zahvalom prema uposlenicima u Arhivu BiH u Sarajevu, bez čije pomoći u preporuci korištenja dostupne bibliotekarske i arhivske građe ne bi bila moguća.

Napomena:

Preuzimanje dijela (maksimalno trećine) ili kompletnog teksta moguće je u skladu sa članom 14 Kodeksa za štampu i online medija Bosne i Hercegovine.
Ako neki drugi medij želi preuzeti dio/čitav autorski tekst, može to uraditi isključivo uz pismeno odobrenje portala vremeplov.ba.
Nakon dozvole, dužan je kao izvor navesti portal vremeplov.ba i, na najmanje jednom mjestu, objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst.