Most između dva Broda na Savi – historija

Piše: Srećko Ignjatović Predmet istraživanja ovog rada je most na rijeci Savi između dva Broda. Most koji je nakon kratkotrajne i mukotrpne izgradnje, 1878./79. godine, spojio dvije obale, a samim tim i dvije potpuno različite vjere, nacije i kulture. Sam rad kronološki prati tri stoljeća o događanjima, sudbinama i dramama malih ljudi i kako je …