Avio snimci Sarajeva 1954. godine

Objavljujem rijetke avio snimke grada Sarajeva iz 1954. godine. Veoma interesantno je vidjeti tadašnji izgled i prepoznatljivu arhikteturu grada tako da mlađe (pa i starije) generacije mogu svjedočiti promjenama planskog razvoja grada u proteklih 60. godina izgradnje.

Mi, starije generacije, pamtimo da jednim potezom olovke, naime, službenik određuje kako će se i šta graditi pa tako i danas, pomoću ovih fotografija možemo konstatovati da na jednoj parceli niču zgrade, a na drugoj se ne događa ništa.

Isto tako pomoću ovih objavljenih snimaka neko će se veseliti jer će svoju kuću (zgradu) vidjeti u prošlosti što znači da je legalna i neće morati plaćati geodete, arhiktete, naknade i doprinose vezano za skeniranje stanja iz 1968. godine.
Za ljubitelje željeznice mogu uočiti „štreku“ uzane pruge prema Bistriku i uzanu prugu do nove željezničke stanice (otvorena za saobraćaj 1953.) gdje se spajala sa istom širinom kolosijeka tramvajskog saobraćaja.
Također, infrastrukturu Centralne radionice (kasnije Vaso Miskin Crni), stanice Sarajevo uzanog kolosijeka, vojnog logora (kasarna „Maršal Tito“), velikog parka na Marijin dvoru, platoa Skenderija i druge lokacije gdje se može vidjeti kolike su građevinske transformacije doživjele.

Napominjem da prikazane fotografije su skenovi formata A-3 sa opisom preuzetih iz originala i kvalitet nije toliko loš ako se zna da je rađen analognom kamerom i tehnikom obrade tkz. celulozni aerosimak, a ne digitalnom aerofotogrametrijskom kamerom (pushbroom kamera) koje se danas uveliko koriste. Uživajte!