Popis osoblja Direkcije državnih željeznica Sarajevo iz 1936. godine

1Objavljujemo knjigu autora Hušner B. Josipa u izdanju „NOVA TISKARA“ VRČEK I DR. u Sarajevu 1937. godine pod naslovom „Šematizam osoblja Oblasne Direkcije državnih željeznica Sarajevo“.

Knjiga sadrži sistemski pregled popisa imena službenika, kontraktualnih činovnika, dnevničara i stalnih radnika Oblasne Direkcije državnih željeznica Sarajevo (JDŽ) obuhvaćeni za 1936. godinu. Treba napomenuti da većinom šumske, rudničke i industrijske (600/760 mm) željeznice bile su privatne (od domaćih i stranih vlasnika, zakupaca i koncesionara) tako da nisu bile pod jurisdikcijom Direkcije Sarajevo, odnosno nije vršen popis tog osoblja.

2U ovom popisu nalazi se preko 3000 imena počev od Generalne direkcije i Glavne radionice.

Popis osoblja u stanicama i ukrsnicama za stanice na relaciji:
Brod – Sarajevo, Doboj – Simin Han (Karanovac – Gračanica), Lašva – Jajce, Donji Vakuf – Bugojno, Podlugovi – Vareš, Semizovac – Ivančići, Sarajevo – Dubrovnik (Gabela – Metković), Hum – Bileća, Uskoplje – Zelenika, D. Plavnica – Podgorica, Beograd – Sarajevo (preko Obrenovca, Lajkovca, Čačka, Užica, Vardišta i Višegrada), Obrenovac – Zabrežje, Lajkovac – Mladenovac, Lajkovac – Valjevo i Međeđa – Priboj n/L.
Sekcije za održavanje pruga:
Valjevo, Čačak, Užice, Prača, Sarajevo, Konjic, Mostar, Dubrovnik, Travnik i Doboj.

3Osoblje u ložionicama:
Bosanski Brod sa ispostavom Ljupljanica, Ložionica Doboj sa ispostavama Zavidovići, Karanovac i Kreka, Ložionica Zenica sa ispostavama Dolac na Lašvi i Jajce, Ložionica Sarajevo sa ispostavama Podlugovi i Višegrad, Ložionica Konjic sa ispostavom Bradina, Ložionica Mostar sa ispostavama Jablanica, Čapljina, Trebinje, Dubrovnik, Zelenika i Plavnica, Ložionica Užice, Ložionica Lajkovac sa ispostavom i radionicom Ljubić, te Valjevo i Obrenovac kao lokomotivske stanice i Mladenovac ložionička ispostava.

Nadamo se da će mnogi posjetioci kroz ovaj popis pronaći imena svojih očeva, djedova i pradjedova odnosno srodnika od oba roditelja.

Srećko Ignjatović

Za pregled klikni na pdf dokument:
pdficon