Godišnjak popisa osoblja JDŽ-a, iz 1937. godine

Imenik_1937_god.

Iz arhivske građe gos. Ajdin Fevzije Brace objavljujem izdanje „Godišnjak“ Jugoslovenske državne željeznice iz 1937. godine u kome se nalaze lični podaci osoblja državnih željeznica i to: Ministarstvo saobraćaja, Generalna direkcija JDŽ, oblasna direkcija Beograd, oblasna direkcija Zagreb, oblasna direkcija Ljubljana, oblasna direkcija Sarajevo i oblasna direkcija Subotica.
Pošto je izdanje obimno (990 stranica) ovom prilikom objavljujem podatke Ministarstva saobraćaja (djelomično), generalne direkcije JDŽ-a i lične podatke osoblja oblasne direkcije Sarajevo.
Nadam se da će publici, a naročito za starije i mlađe željezničare, objavljeno štivo biti interesantno i pronaći imena djedova ili pradjedova koji su radili u stanicama od Bihaća do Zelenike, Sarajeva do Užica i Čačka, Doboja do Valjeva, Lašve do Vakufa itd.

Godisnjak-podataka-osoblja-drzavnih-zeljeznica-1937