Šeme stanica normalnog kolosijeka pruge Doboj Novi – Tuzla, 1955. godine

Iz dosad prikupljene građe dostupne šeme stanica normalne pruge 1,435 m Doboj Novi – Tuzla su: Doboj Novi, Klisura, Bosansko Suho Polje, Karanovac Novi, Sočkovac, Bosansko Petrovo Selo, Duboštica (ind. kolosijek Vojni), Lukavac Novi (ind. kolosijek Rudnik Puračić), Bosanska Poljana, Ogranak blok 3 nedostaje šema, Kreka Nova ( Solarski kolosijek, Separacija Kreka) i Tuzla. 

Iz istorije:
Pruga, uzanog kolosijeka 0,76 m, Doboj – Tuzla – Simin Han u dužini od 66.7 km puštena je u saobraćaj 29.04.1886. godine. Radovi na izgradnji pruge normalnog kolosijeka 1,435 m  započeti su krajem 1947. i završeni puštanjem u javni saobraćaj 28. marta 1951. godine. Putnički saobraćaj Tuzla – Simin Han ukinut je tokom 1945. godine. Međutim postojala je dionica uzanog kolosijeka od Kreka – Upletaj Kanara – Tuzla – Slavinovići – Simin Han u statusu industrijske pruge. Imamo podatak da je na ovoj liniji bio uvršten i putnički saobraćaj sve do maja 1954. godine.

Napominjemo da je arhivska građa na ovoj stranici u vlasništvu web portala vremeplov.ba i ne smije se objavljivati ili ponovno koristiti bez izričitog dopuštenja.