Red vožnje vozova za Bosnu i Hercegovinu iz 1953. godine

Objavljujemo Red vožnje vozova Jugoslovenskih željeznica za Direkciju željeznica Sarajevo broj: 38, 60, 61, 62, 64 do 69 i saobraćajno uputstvo sa važnošću od 17. maja 1953. godine. Knjigu Reda vožnji štampao je Štamparski zavod „Veselin Masleša“ iz Sarajeva 1953. godine.

Iz sadržaja

Za prugu pod brojem i relaciju:

38 – Sunja – Knin i Karlovac – Sisak. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 01, 22, 31, 32, 35, 37 i 51.

60 – Vrpolje – Sarajevo Novo (normalni kolosijek), vozile lokomotive serije broj 60 (stara 389), 09, 20 (stara 6000), 33 (stara 50 i 52 DR) i 37 (prije Unrra – lakši tip).

61 – Brčko Novo – Banovići, Doboj Novi – Tuzla, Sočkovac – Gračanica 0,76 m, Kreka – Simin Han 0,76 m  i Modriča – Gradačac. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 20, 33, 51, 53 i 106.

62 – Bosanski Novi – Doboj Novi, Banja Luka Predgrađe – Banja Luka i Brezičani – Ljubija Rudnik. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 20, 22, 33, 35 i 51.

64 – Višegrad – Sarajevo – Alipašin Most, Međeđa – Priboj na Limu i Ustiprača – Foča. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 83 i 85 sa tenderom.

65 – Slav. Brod – Doboj – Pribinić i Zavidovići – Kusače. Na ovim prugama 0,76 m vozile su lokomotive serije: 73, 81, 55, 185, Unrra i Bimba. Lokomotiva „Bimba“ vozila je isključivo na relaciji Olovo – Han Pijesak i obratno, lok. Serije Unrra Zavidovići – Olovo i obratno, lok. Serije 185 Pribinići – Doboj i obratno.

66 – Zenica – Sarajevo, Semizovac – Ivančići, Podlugovi – Vareš, Lašva – Jajce i Donji Vakuf – Gornji Vakuf 0,76 m. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 73, 81, 83, 97 i 189.

67 – Sarajevo – Dubrovnik i Gabela – Kardeljevo. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 73, 83, 85 i 97.

68 – Hum – Titograd, Titograd – Donja Plavnica (0,60 m), Virpazar – Bar (0,75 m) i Uskoplje – Zelenika. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 83 (1000 ; 1100) i 85.

69 – Jajce – Srnetica i Prijedor – Lička Kaldrma. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: Unrra, Škoda, ŠIP 15, 20, 22, 24, 26, 29, 32 i 36.