Red vožnje vozova za Bosnu i Hercegovinu iz 1958. godine

Objavljujemo Red vožnje vozova Jugoslovenskih željeznica za Direkciju željeznica Sarajevo broj: od 60 do 69 i saobraćajno uputstvo sa važnošću od 17. juna 1958. godine. Knjigu Reda vožnji štampao je Štamparski zavod „Veselin Masleša“ iz Sarajeva 1958. godine.

Iz sadržaja

Za prugu pod brojem i relaciju:

60 – Vrpolje – Sarajevo Novo i Jelina – Zenica Željezara – Zenica Nova (normalni kolosijek), vozile lokomotive serije broj 11, 20, 33 i 37.

61 – Brčko Novo – Banovići, Doboj Novi – Tuzla, Sočkovac – Gračanica, Kreka – Simin Han, Modriča – Gradačac i Podlugovi (Rasp. Lješevo) – Droškovac. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 20, 30 i 33.

62 i 63 – Bosanski Novi – Doboj Novi, Banja Luka Predgrađe – Banja Luka, Rasputnica Spreča Doboj Predgrađe, Brezičani – Ljubija Rudnik i Bosanski Novi – Knin. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 20, 22, 26, 33, 35, 37 i 51.

64 – Višegrad – Sarajevo Novo, Međeđa – Priboj na Limu i Ustiprača – Foča. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 83 i 85 sa tenderom.

65 – Slav. Brod – Teslić i Zavidovići – Kusače. Na ovim prugama 0,76 m vozile su lokomotive serije: 73, 81, 55, 185, Unrra i Bimba. Lokomotiva „Bimba“ vozila je isključivo na relaciji Olovo – Han Pijesak i obratno, lok. Serije Unrra Zavidovići – Olovo i obratno, lok. Serije 185 Slav. Brod – Teslić i obratno.

66 – Zenica – Sarajevo, Semizovac – Ivančići, Lašva – Jajce, Donji Vakuf – Gornji Vakuf 0,76 m i Bila Nova – Trenica. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 81, 83, 83 (1000), 97, 185 i 189.

67 – Sarajevo Novo – Dubrovnik i Gabela – Ploče. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 73, 83 (1000), 83 (1100), 85 i 97.

68 – Hum – Titograd, Titograd – Donja Plavnica (0,60 m), Virpazar – Bar (0,75 m) i Uskoplje – Zelenika. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 83 (1000 ; 1100) i 85.

69 – Jajce – Srnetica i Prijedor – Lička Kaldrma. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: Unrra, Škoda, ŠIP 15, 20, 22, 24, 26, 29, 32 i 36.