Izgradnja normalnog kolosijeka Doboj – Tuzla, 1947./1951. godine

1Objavljujemo rijedak fundus fotografija koje su nastale za vrijeme gradnje normalne pruge, odnosno ukidanja uzane pruge na relaciji Doboj – Tuzla. Radovi na izgradnji pruge i uporedo sa parcijalnim ukidanjem uzane pruge započeti su krajem 1947. godine i završeni puštanjem u javni saobraćaj 28. marta 1951. godine.

Kao podsjetnik navodimo da prvim donošenjem petogodišnjeg plana (1947. – 1951.) u obnovi i izgradnji FNRJ, Narodni front radnika, seljaka i đaka – rame uz rame izgradili su prugu Brčko – Banovići (1. maj – 7. novembar 1946.), prugu Šamac – Sarajevo (1. april – 15. novembar 1947.) i prugu Banja Luka – Doboj (mart – decembar 1951.). Vrijedno je napomenuti inženjere i radnike na obnovi mostova i tunela od Sarajeva – Konjica – Mostara – Gabele – Huma do Bileće, pruge lašva – Travnik – Jajce, Podlugovi – Vareš, Bihać – Knin na obnovi i polaganju šina normalnog kolosijeka i dr.

2Isto tako u prvoj godini petogodišnjeg plana Narodni front omladine BiH, zajedno sa frontovskim oblasnim rejonima, dobrovoljnim radom maj – novembar 1947. godine obnovila i izgradila je uzane i šemsko industrijske pruge i to: Bugojno – Gornji Vakuf 18 km, Usora – Teslić, Teslić – Pribinići 15 km, Modran – Mezgraja 11 km, Soćkovac – Državna ciglana 1,5 km, Brezićani – Ljubija 10 km, Podromanija – Rajkovići 10,5 km, Vareš – Sokolac (Podromanija), Bila – Rudnik „Vrbica“ 6 km, Bila – Trenica 7,7 km, Bebroštica – Srebrenica (srez Kladanj i Vlasenica) 7,5 km, uzanu prugu Stupari – Kladanj, Solana Kreka – Kreka 1 km i mnoge druge.

Ovom izložbom, na vas kao posmatrače, ukazujemo na veličinu i snagu ondašnjih napora udruženih naroda na nesebičnom zalaganju u izgradnji boljeg života i prosperiteta Bosne i Hercegovine.

Srećko Ignjatović