Pravilnik za telegrafsko-telefonsku službu

Pravilnik za telegrafsko-telefonsku sluzbu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdanje: Državne željeznice Kraljevine Jugoslavije G.D. Br. 23999/33.
Štamparija državnih željeznica u Subotici 1933. godine.
Državne željeznice Kraljevine Jugoslavije, sa važnošću od 1. januara 1934. godine, donosi  broj 81, Pravilnik za telegrafsko-telefonsku službu (administrativno-manipulativni deo) Izdanje, G.D. Br. 23999/33. u unutarnjem saobraćaju.
Izdvojeno iz sadržaja:
Opšte odredbe: Upotreba telegrafa i telefona, čuvanje tajne telegrama, vrsta telegrafskih stanica, podjela, prvenstvo. Sastav, predaja i oprema telegrama: oblik i sastav, predaja telegrama i fonograma, vođenje, sastav, otprema i izvještaji. Morzeov pisaći aparat i njegova upotreba: Dijelovi Morzeovog aparata, taster, relej, pisaći aparat, busola (pokazivač struje), gromo-ploča i održavanje. Kratice u telegrafskoj službi: U kolskoj službi za putnička i teretna kola. Telefonska služba: Svrha, telefonski uređaj, oprema fonograma, pozivanje i odzivanje, telefonski raspis, znak „podne“.
Za pregled klikni na pdf dokument: Pravilnik za telegrafsko-telefonsku službu