Uputstvo za parno grijanje vozova

Upustvo za parno grijanje vozova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdanje: Generalna Direkcija Jugoslovenskih željeznica GDJŽ br. 1836/58. Donosi broj 56, Uputstvo za parno grejanje vozova. Važi od 10. jula 1958. godine. Štamparsko preduzeće JŽ u Subotici.
Jugoslovenske željeznice donose (propisuju) ovo uputstvo ( „Službeni glasnik GDJŽ“ br. 7/58) gdje stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku GDJŽ“ i prestaje da važi “uputstvo za parno grejanje vozova od 1936. godine sa svim izmjenama i dopunama”.
Izdvojeno iz sadržaja: Doba grijanja (od 15. oktobra  do 30. aprila), uređaj i pribor parnog grijanja, izvor pare, priprema i sastavljanje garnitura, postupak i kontrola grijanja vozova.
Za pregled klikni na pdf dokument: Uputstvo za parno grijanje vozova