Red vožnje (izvod iz reda vožnje) 1989-1990

Izvod iz reda vožnje vozova sa važnošću od 28.05.1989. – 26.05.1990. godine.
Izdavač: ŽTO Sarajevo – Sektor reda vožnje. Štampa: Dom štampe – Zenica.
Besplatan primjerak, džepno izdanje.