Željezničke pruge u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1938.god.

pruge u bihObjavljujemo kratki osvrt na privredno – socijalnu i kulturno – nacionalnu ulogu željeznice u Bosni i Hercegovini u vrijeme građenja pruge prije Ujedinjenja (za vrijeme Austro-Ugarske monarhije) zatim od Ujedinjenja (Kraljevina SHS kasnije Jugoslavija) do Uredbe od 10. jula 1936. godine i građenje pruge predviđene Uredbom od 10. jula 1936. godine.

Pored ostalog možete saznati koje su glavne željezničke pruge uzanog kolosijeka (0,76 m) bile u tom periodu gdje se spominje glavna pruga Bosanski Brod – Sarajevo i priključene sporedne pruge: Doboj – Simin Han sa ogrankom pruge Karanovac – Gračanica, Usora – Pribinići, Zavidovići – Han Pijesak, Lašva – Jajce sa ogrankom pruge Donji Vakuf – Bugojno, Kakanj – Zgošča, Podlugovi – Vareš i pruga Semizovac – Ivančići. Pruga Metković – Sarajevo sa priključkom Gabela – Dubrovnik sa ograncima pruga Hum – Trebinje i Uskoplje – Zelenika. Glavna pruga Sarajevo – Vardište sa izgrađenim krakom Međeđa – Uvac. Pruga Prijedor – Srnetica – Knin sa priključenom šumskom prugom Srnetica – Jajce u svojini Ota Štajbajsa kasnije preduzeća „Šipad“ itd.

Autor teksta je ing. Ivan Orović, štampano u Sarajevu 1938. godine, štamparija „Bosanska Pošta“.

Za pregled knjižice klikni na pdf dokument:
pdficon