Glavna željeznička radionica „Vaso Miskin Crni“ Sarajevo

1Željeznička radionica „Vaso Miskin Crni“ u Sarajevu (Central Werkstatte, njem,) kao jedina tvornica takve vrste u BiH, napravljena krajem 19. vijeka, svjedoči o najintezivnijem periodu industrijalizacije, čiji su ostaci sačuvani i danas. Međutim, ovo industrijsko nasljeđe danas se može nazvati ostatkom prošlosti kao podsjetnik socijalističkog dostignuća gdje su od strane gradskih planera izvršene mršave analize u pogledu zaštite i oblika intervencije očuvanja cjelokupnog kompleksa.

2Željeznički radionički kompleks „VMC“, u sastavu Energoinvesta (od 1972. godine) svojevremeno je bila tvornica proizvodnje i remonta željezničkih vozila i mašina da bi se nakon rata osamostalila, a potom i propala. Mnoge hale su rasprodane i pasivno prepuštene novim vlasnicima, ravnodušnim prema gradu i njegovim javnim interesima.

U duhu novih smjernica i javnog interesa nastupio je novi oblik „intervencije“, mjerom „zaštite“ u pogledu cjelokupnog kompleksa, a to je da se povremeno ruše dijelovi hala (nekad i posljedicom „slučajnih“ požara), zemljište rasparča, rasproda, kako bi cvjetalo potrošačko carstvo.

Iz istorije podizanja Željezničke radionice u Sarajevu pa do njenog propadanja

3– 1890. U vrijeme austrougarske uprave, Direkcija bosansko-hercegovačkih državnih željeznica, donosi odluku o izgradnji Željezničke radionice u Sarajevu. Radionica je zahvatila dio prostora koji i „danas“ zahvata „Vaso Miskin Crni“. Vršene su opravke lokomotiva, putničkih i teretnih vagona. Hala je imala kotlariju, malu livnicu, strugaru i stolarsku radionicu. Pošto Sarajevo postaje najveći željeznički čvor ostale radionice u Brodu, Doboju, Konjicu i Mostaru postaju ložionice (njem.Heizhaus) sa manjim servisnim opravkama a iste godine i zvanično je „Vaso Miskin-Crni“ postala Glavna željeznička radionica u Sarajevu, (njem.Central Werkstatte).

– 1896. Sarajevski željeznički radnici osnivaju „Društvo za štednju i predujam osoblja radionica i ložionica BH državnih željeznica“.

– 1906. Radnici radionice u Sarajevu postavljaju zahtjev da se radno vrijeme sa 12 i više sati dnevno skrati na 9 časova. Iste godine, generalnim štrajkom nekih državnih preduzeća (kvalifikovani radnici porijeklom iz austrougarskih zemalja) Direkcija odobrava uvođenje 9 satnog radnog vremena koje ostaje na snazi do kraja austrougarskog perioda.

– 1910. Osnovan „Savez bosanskohercegovačkih željezničara“ sa glavnim uporištem u Željezničkoj radionici u Sarajevu kao glavni sindikalni pokret u izvršenju političkih zadataka klasne borbe.

– Od 1918. do 1941. Završetkom Prvog svjetskog rata Željeznička radionica je ušla u svoju drugu etapu razvoja i radi za novu državu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, tj. za nosioca vlasti kralja i velikosrpsku buržoaziju. U ovom periodu podignuta je samo zgrada nove teretne kolnice i prošireni poslovni prostori.

– 1920. U ponoć 15/16. april otpočeo generalni štrajk (u štrajk stupilo oko 60.000 željezničara iz cijele kraljevine SHS) u kome su učestvovali gotovo svi radnici Radionice u Sarajevu.

– 1923. Donijeta odluka o osnivanju željezničke zanatske škole pri Glavnoj željezničkoj radionici Sarajevo.

4– 1939. Osnovane prve partijske čelije. Njen sekretar bio je Vaso Miskin, a članovi Ljubo Bojanić, Vojo Ljuić, Omer Maslić i Pero Obradović.

– 1941. Neprijateljski avioni, 13. aprila, bombarduju radionicu, a 15. aprila njemačka vojska ulazi u Sarajevo i postavljaju svog opunomoćenog oficira u Radionici s vojnim obezbjeđenjem. Uspostavljanjem takozvane NDH pooštrava se kontrola nad kretanjem radnika i otpuštaju se s posla radnici Srbi i Jevreji.

– 1945. Pod pritiskom jedinica NOVJ, početkom aprila okupator i njegove sluge su nastojale uništiti vitalna postrojenja Radionice i lokomotiva zatečene na opravci. U svojoj namjeri nisu potpuno uspjeli te prema nalazima stručne komisije, miniranjem radionička postrojenja su bila oštećena preko 25%, a minirane lokomotive su bile neupotrebljive. Od tih lokomotiva bila je neoštećena samo jedna manevarka serije 72-002 zvana „Joka“. 7 aprila Radionica otpočinje sa radom i to je bio prvi radni dan u slobodnom Sarajevu nakon četvorogodišnjih ratnih prilika i okupacije.

5– 1946. Radnici Putničke kolnice u Radionici osposobili garnituru motornog voza i dalu mu ime „Prvi maj“. Tim motornim vozom putovali su udarnici iz Bosne i Hercegovine na proslavu Prvog maja u Beogradu. Za narednih mjeseci opravljeni su preostali motorni vozovi koji su dobili imena: „Kozara“, „Istra“, „Sutjeska“, i „29. novembar“.

– 1948. – Uvodi se brigadni sistem u cijeloj radionici, u kojoj su bile formirane 252 brigade sa 1.853 brigadira. Napravljen normalni kolosijek i u zgradi Putničke kolnice i time je otpočela postepena preorjentacija Radionice s uzanog na normalni kolosijek.

6– 1950.
6. septembra Radionica dobila naziv
Željeznička radionica „Vaso Miskin Crni“
Sarajevo.

 

 

 

7– 1952. 11. jula Željeznička radionica „Vaso Miskin Crni“ prenesena je iz nadležnosti Savezne vlade u nadležnost Narodnog odbora grada Sarajeva. Izdvaja se iz sistema Jugoslovenskih željeznica. Do 1961. godine vrši se postepena preorjentacija na novi program proizvodnje.

– 1959. Željeznička radionica „Vaso Miskin Crni“ mijenja naziv: Fabrika vozila „Vaso Miskin Crni“. Pod ovim nazivom preduzeće posluje sve do jula mjeseca 1964. godine.

– 1964. Dobiva drugi naziv: „Industrija transportnih sredstava i mašina „Vaso Miskin Crni“. Ukupan broj zaposlenih bio je 3.333 radnika.

 

8– 1972. Integracijom 1972. godine „Vaso Miskin Crni“ ulazi u sastav radne organizacije „Energoinvest“ kao osnovna organizacija udruženog rada. Dijelovi VMC-a kroz procese udruživanja pripali su „Energoinvestovoj“ tvornici armatura Alipašin Most. Poslije konsolidacije vrši se proizvodnja vagona, kontenjera i izrada i montaža čeličnih konstrukcija.

9– 1976. VMC se transformira u četiri OOUR-a:,

  1. Tvornica teretnih vagona (TTV) sa godišnjom proizvodnjom oko 600 teretnih vagona za brzine do 120 km/h,
  2. Tvornica sredstava rashladne tehnike i integralnog transporta (TIT) kao glavni izvoznik na konvertibilno područje u proizvodnji kontejnera, kontejner hladnjača, cisterni, vagona za rasute terete i specijalne terete,
  3. Montaža mašina i metalnih konstrukcija (MMK)
  4. Energetika i održavanje mašina (EO).

 

Izvori i literatura: Monografija – Energoinvest – Ro Vaso miskin Crni Sarajevo 1890 – 1990.

– 1996. – 2015… Zbog ratnih dešavanja VMC zaustavlja proizvodnju da bi poslije rata brzo stagnirala tj. nije ni pokušana njena revitalizacija iako su ovom preduzeću potencijali bili ogromni. Bilo je prilike i kapaciteta da se ublaži ono što je rat uništio i pokrene dio proizvodnje ali zgrade i unutrašnji inventar obezvrijeđeni i dio po dio se prodaje u bescijenje, uništava (Energoinvestova tvornica „RO ŽICA“ sravnjena sa zemljom) i pljačka.

Zadnjih godina u noći subotom na nedjelju mnoge sarajlije mogle su osjetiti kao da je Woodstock prevezen u nekadašnju livnicu (u socijalizmu Montaža 1) u organizaciji kulture buke novog milenijuma definiran nepodložnim modifikovanim zvukom motorne pile vezane s alarmom. Naravno, većina mladih (ne zaposlenih) dolazi sa jasnim ciljem – da se u skladu sa afinitetima tresu u raznim ritmovima uz rijetku pauzu, tek toliko koliko treba za podijeliti joint sa prijateljima koji potpomaže putovanje s druge strane svijesti koje će ih transcendentirati u novi muzički stil. I tako sve do ranih sati, cijeli „Vaso“, spomenik tehničke kulture i radničkog (ponosa) progresa ne tako davno, pleše Rave pod uticajem novog modifikovanog zvuka ili droge?

Na kraju, gradsko, željezničko, republičko i jugoslovensko preduzeće „Vaso Miskin Crni“, koje je izvozio i na zapadna i na istočna tržišta, poput ljudskog života se ugasi tako da i ova priča se može završiti: “Mi imamo toliko fabrika, ukoliko bi političari samo htjeli da ih otvore za biznis“.

U prilog galerija fotografija kao dokaz uspomena iz prošlosti, hronološki, od osnivanja pa sve do 2015. godine.

Vaš Srećko!