Mjesečne arhive: Maj 2019.

Šeme stanica normalne pruge Modriča – Gradačac, 1955. godine

Iz dosad prikupljene građe dostupne šeme stanica normalne pruge 1,435 m Modriča – Gradačac su: Modriča, Mišići stajalište – nema dokumentacije, Ledenica stajalište – nema dokumentacije i Gradačac.

Iz istorije:

Trasa pruge normalnog kolosijeka Modriča – Gradačac duga je 14+ 495 km i puštena je u saobraćaj 27. aprila 1951. godine. Pruga se gradila radnom akcijom po ugledu na gradnju pruge Brčko-Banovići. Sa radovima se otpočelo 03.05.1950. godine, i trajali su oko godinu dana da bi u novosagrađenu željezničku stanicu stigao prvi voz iz pravca Modriče 27. aprila 1951. godine.

Krajem 80-tih pruga za prevoz putnika polako gubi (osim teretnog) na značaju tako da se od novog reda vožnje vozova za 1986./87. i dalje nije planiran putnički saobraćaj već po „potrebi“ onda kada je narodna proslava ili manifestacija od značaja za regiju Gradačca. Od devedesetdruge godine prugom ne saobraćaju vozovi. „Prostorni plan Općine Gradačac 2008. – 2028“., u naslovu „Željeznički saobraćaj“ stoji: Eventualna revitalizacija bivše željezničke pruge Gradačac – Modriča je upitna sa ekonomskog aspekta… da u predloženom osnovnom konceptu razvoja željezničkog prometa Prostorne osnove Prostornog plana FBiH nije predviđena mogućnost revitalizacije željezničke pruge Gradačac – Modriča“.

Napominjemo da je arhivska građa na ovoj stranici u vlasništvu web portala vremeplov.ba i ne smije se objavljivati ili ponovno koristiti bez izričitog dopuštenja.

Šeme stanica normalnog kolosijeka pruge Doboj Novi – Tuzla, 1955. godine

Iz dosad prikupljene građe dostupne šeme stanica normalne pruge 1,435 m Doboj Novi – Tuzla su: Doboj Novi, Klisura, Bosansko Suho Polje, Karanovac Novi, Sočkovac, Bosansko Petrovo Selo, Duboštica (ind. kolosijek Vojni), Lukavac Novi (ind. kolosijek Rudnik Puračić), Bosanska Poljana, Ogranak blok 3 nedostaje šema, Kreka Nova ( Solarski kolosijek, Separacija Kreka) i Tuzla. 

Iz istorije:
Pruga, uzanog kolosijeka 0,76 m, Doboj – Tuzla – Simin Han u dužini od 66.7 km puštena je u saobraćaj 29.04.1886. godine. Radovi na izgradnji pruge normalnog kolosijeka 1,435 m  započeti su krajem 1947. i završeni puštanjem u javni saobraćaj 28. marta 1951. godine. Putnički saobraćaj Tuzla – Simin Han ukinut je tokom 1945. godine. Međutim postojala je dionica uzanog kolosijeka od Kreka – Upletaj Kanara – Tuzla – Slavinovići – Simin Han u statusu industrijske pruge. Imamo podatak da je na ovoj liniji bio uvršten i putnički saobraćaj sve do maja 1954. godine.

Napominjemo da je arhivska građa na ovoj stranici u vlasništvu web portala vremeplov.ba i ne smije se objavljivati ili ponovno koristiti bez izričitog dopuštenja.

Šeme stanica uzane pruge Međeđa – Priboj n/L, 1955. godine

Iz dosad prikupljene građe dostupne šeme stanica uzane pruge 0,76 m Međeđa – Priboj su: Međeđa, Rasputnica Most n/D, Strmica n/L, Dolovi – nema dokumentacije, Setihovo, Mrsovo (Mrzovo) – nema dokumentacije, Rudo, Mioće, Uvac i Priboj n/L.

Iz istorije:

Uzana pruga Međeđa – Priboj n/L puštena je u promet etapno: Međeđa – Uvac puštena je u saobraćaj 4. jula 1906. godine, Uvac – Priboj puštena je u saobraćaj 1. januara 1929. godine, a ukinute od maja do avgusta 1978. godine. Uzana pruga Međeđa – Priboj n/L duga je 49+900 km.

Napominjemo da je arhivska građa na ovoj stranici u vlasništvu web portala vremeplov.ba i ne smije se objavljivati ili ponovno koristiti bez izričitog dopuštenja.

Šeme stanica normalne pruge Brčko Novo – Banovići, 1955. godine

Iz dosad prikupljene građe dostupne šeme stanica normalne pruge 1,435 m Brčko Novo – Banovići su: Brčko Novo (i Brčko), Bukovac, Mali Bukvik, Bukvik, Bosanska Bijela, Špionica, Srebrnik, Duboki Potok, Tinja, Mramor, Bosanska Poljana (veza za Kreku i Tuzlu, Doboju i ind. kolosijek za Bistarac), slijedi stajalište Kiseljak za koji nema šeme, Ljubače (ind. kolosijek za Mlin), Živinice (ind. kolosijek za pilanu), Donja Višća i Banovići.


Iz istorije:
Trasa pruge normalnog kolosijeka Vinkovci – Brčko duga je 52 km + 494. Pruga Vinkovci do rijeke Save puštena je u saobraćaj 29.10.1886.godine, da bi gradnjom željezničkog mosta preko Save 1894. zvanično uspostavljen željeznički saobraćaj na cijeloj dionici. Direktnu željezničku vezu sa tuzlanskim privrednim bazenom, a time i za južni koridor (Vrpolje – Doboj – Sarajevo – Ploče) ostvarena je izgradnjom pruge Brčko – Banovići 1946. godine. Izgradnja pruge trajala je 190 dana tj. od 1. maja 1946. godine do 7. novembra iste godine.
Dužina pruge od Stanice Gunja (od ovog mjesta je i otpočela izgradnja pruge) do Bosanske Poljane duga je 65+909 km, a od Bosanske Poljane do Banovića duga je 22+684 km što je ukupno 88,593 km.
Pošto ova trasa pruge povezuje dvije regije, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, po stacionaži od Vinkovaca do kilometra 50+872 (Stanica Gunja) pripada Hrvatskoj, zatim slijedi željeznički most dug 646 dužnih metara i stanica Brčko koji pripada BiH. Stanica Brčko, željezničkim razgraničenjem, pripada Željeznici Republike Srpske i u svojoj nadležnosti ima 6 kilometara pruge, dok je dalje pruga pod ingerencijom Željeznice Federacije BiH. Radna jedinica za vuču vozova Brčko, sastavni je dio sekcije za vuču vozova Doboj, a obezbjeđuje je osoblje za vučna vozila za rad manevre na području Brčkog i vožnju vozova na relaciji Doboj -Brčko.

Napominjemo da je arhivska građa na ovoj stranici u vlasništvu web portala vremeplov.ba i ne smije se objavljivati ili ponovno koristiti bez izričitog dopuštenja.

Šeme stanica uzane pruge Bila – Trenica, 1955. godine

Iz dosad prikupljene građe dostupne šeme stanica uzane pruge 0,76 m Bila – Nova Bila – Trenica su: Bila, Nova Bila, Bučići i Trenica. 

Iz istorije:
Uzana (šumska željeznica)  pruga 0,76 m  Bila – Trenica, dobrovoljnim omladinskim radom u režiji Uprave gradilišta Omladinske pruge Šamac – Sarajevo otpočela je sa gradnjom ljeta 1947. i puštena je u promet 11.11.1947. godine u dužini od 7,700 m. U njenoj izgradnji radilo je 1297 omladinaca gdje je izgrađeno 24 objekta, 10 propusta i 5 mostova, od kojih su mostovi preko rijeka Lašve i Grovnice dugački 100 metara. Pruga je prestala sa radom ukidanjem uzane pruge Lašva – Travnik – Jajce krajem maja 1975. godine.

Napominjemo da je arhivska građa na ovoj stranici u vlasništvu web portala vremeplov.ba i ne smije se objavljivati ili ponovno koristiti bez izričitog dopuštenja.

Šeme stanica uzane pruge Gabela – Ploče, 1955. godine

Iz dosad prikupljene građe dostupne šeme stanica uzane pruge 0,76 m Gabela – Ploče su: Stanice Gabela, Metković, Kula, Opuzen, Komin, Rogotin i Ploče.


Iz istorije:

Uzana pruga Gabela – Ploče otpočela je sa gradnjom 1939. godine i puštena je u promet 25.11.1942. godine, a ukinuta  30. novembra 1966. godine. Od 1. decembra 1966. godine u saobraćaj je puštena pruga normalnog kolosijeka Sarajevo – Ploče – Sarajevo.

Ploče su kroz istoriju nekoliko puta mijenjale ime. U starim kartama stajalo je ime Ploča po karakterističnoj jednoj ogromnoj ploči uz obalu mora. Između dva svjetska rata mijenja se u ime Aleksandrovo po kralju Aleksandru Karađorđeviću. U vrijeme italijanske okupacije za vrijeme Drugog svjetskog rata Talijani su u kartama unijeli ime Porto Tolero, da bi za vrijeme SFRJ vraćeno ime Ploča (u jednini) u Ploče (u množini) da bi u dva navrata, od 1950. do 1954. i od 1980. do 1990. godine nosile ime Kardeljevo, po istaknutom revolucionaru i komunisti, Slovencu Edvardu Kardelju. Između 1954. do 1980. i od 1991. godine godine vraćeno je staro ime u Ploče.  

Napominjemo da je arhivska građa na ovoj stranici u vlasništvu web portala vremeplov.ba i ne smije se objavljivati ili ponovno koristiti bez izričitog dopuštenja.

Red vožnje vozova za 1964./65. godinu

Objavljujemo Red vožnje vozova za SFRJ u izdanje turističke zajednice „Generalturist“  iz Zagreba koji važi od 31. maja 1964. do  29. maja 1965. godine. Knjižicu reda vožnje štampao je Štamparski zavod „Ognjen Prica“  iz Zagreba.

Pored reda vožnje vozova možete pročitati neke važnije odredbe o prevozu putnika, povlastice na JŽ-u, postupak za dobivanje putne isprave (pasoša), carinski propisi, cjenovnik itd.

Red vožnje vozova za 1963./64. godinu

Objavljujemo Red vožnje vozova za SFRJ u izdanje turističke zajednice „Generalturist“  iz Zagreba koji važi od 26. maja 1963. do  30. maja 1964. godine. Knjižicu reda vožnje štampao je Štamparski zavod „Ognjen Prica“  iz Zagreba.

Pored reda vožnje vozova možete pročitati neke važnije odredbe o prevozu putnika, povlastice na JŽ-u, postupak za dobivanje putne isprave (pasoša), carinski propisi, cjenovnik itd.

Red vožnje vozova za 1962./63. godinu

Objavljujemo Red vožnje vozova za FNRJ u izdanju turističke zajednice „Putnik“ iz Zagreba koji važi od 30. septembra 1962. do 25. maja 1963. godine. Knjižicu reda vožnje štampao je Štamparski zavod „Ognjen Prica“  iz Zagreba.

Pored reda vožnje vozova možete pročitati neke važnije odredbe o prevozu putnika, povlastice na JŽ-u, postupak za dobivanje putne isprave (pasoša), carinski propisi, cjenovnik itd.

Ovaj rijetki dokument možete pregledati u galeriji u nastavku:

Red vožnje vozova za Bosnu i Hercegovinu iz 1958. godine

Objavljujemo Red vožnje vozova Jugoslovenskih željeznica za Direkciju željeznica Sarajevo broj: od 60 do 69 i saobraćajno uputstvo sa važnošću od 17. juna 1958. godine. Knjigu Reda vožnji štampao je Štamparski zavod „Veselin Masleša“ iz Sarajeva 1958. godine.

Iz sadržaja

Za prugu pod brojem i relaciju:

60 – Vrpolje – Sarajevo Novo i Jelina – Zenica Željezara – Zenica Nova (normalni kolosijek), vozile lokomotive serije broj 11, 20, 33 i 37.

61 – Brčko Novo – Banovići, Doboj Novi – Tuzla, Sočkovac – Gračanica, Kreka – Simin Han, Modriča – Gradačac i Podlugovi (Rasp. Lješevo) – Droškovac. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 20, 30 i 33.

62 i 63 – Bosanski Novi – Doboj Novi, Banja Luka Predgrađe – Banja Luka, Rasputnica Spreča Doboj Predgrađe, Brezičani – Ljubija Rudnik i Bosanski Novi – Knin. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 20, 22, 26, 33, 35, 37 i 51.

64 – Višegrad – Sarajevo Novo, Međeđa – Priboj na Limu i Ustiprača – Foča. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 83 i 85 sa tenderom.

65 – Slav. Brod – Teslić i Zavidovići – Kusače. Na ovim prugama 0,76 m vozile su lokomotive serije: 73, 81, 55, 185, Unrra i Bimba. Lokomotiva „Bimba“ vozila je isključivo na relaciji Olovo – Han Pijesak i obratno, lok. Serije Unrra Zavidovići – Olovo i obratno, lok. Serije 185 Slav. Brod – Teslić i obratno.

66 – Zenica – Sarajevo, Semizovac – Ivančići, Lašva – Jajce, Donji Vakuf – Gornji Vakuf 0,76 m i Bila Nova – Trenica. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 81, 83, 83 (1000), 97, 185 i 189.

67 – Sarajevo Novo – Dubrovnik i Gabela – Ploče. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 73, 83 (1000), 83 (1100), 85 i 97.

68 – Hum – Titograd, Titograd – Donja Plavnica (0,60 m), Virpazar – Bar (0,75 m) i Uskoplje – Zelenika. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: 83 (1000 ; 1100) i 85.

69 – Jajce – Srnetica i Prijedor – Lička Kaldrma. Na ovim prugama vozile su lokomotive serije: Unrra, Škoda, ŠIP 15, 20, 22, 24, 26, 29, 32 i 36.