Izvod iz saobraćajnog pravilnika, JDŽ 1945. god.

1Objavljujemo Izvod iz saobraćajnog pravilnika (br. 62) Jugoslovenskih državnih željeznica, GUŽ br. 3443/45 u izdanju saobraćajnog odjeljenja Glavne uprave željeznica Beograd 1945. godine, štampan u štampariji Državnih železnica u Subotici.

„Izvod“ sadrži one najosnovnije odredbe koje službenici izvršne službe moraju znati kako bi saobraćajnu službu uredno i bezbjedno obavljali. S obzirom na okolnosti, da je na izvjesnim područjima željeznica u važnosti Saobraćajni pravilnik iz 1932. godine, a na drugom Pravilnik iz 1940. godine, u ovaj „Izvod“ su unijete one odredbe koje su jednake u oba Pravilnika. Ukoliko se odredbe pomenutih Pravilnika međusobno razlikuju unijete su one odredbe koje su naprednije i za vršenje službe korisnije.

Željeznička uprava Sarajevo izdaje potrebno uputstvo svom osoblju u pogledu vršenja saobraćajne službe na zupčanici (Bradina – Konjic i Lašva – Donji Vakuf). Sve uzane pruge su sporedne te odredbe koje se odnose na sporedne pruge u tekstu su naročito naglašene.

Za pregled knjižice klikni na pdf dokument:
pdficon