Spisak/iskaz službenika islamske vjeroispovijesti pri Ravnateljstvu Hrvatskih državnih željeznica (HDŽ) Sarajevo sačinjen 21. srpnja 1941. godine

Piše: Srećko Ignjatović

Uvidom u evidenciju, JDŽ/HDŽ 1941-1945., neobjavljeni fond, koji se nalazi u Državnom arhivu BiH u Sarajevu, donosimo spisak/iskaz službenika islamske vjeroispovijesti pri Ravnateljstvu Hrvatskih državnih željeznica (HDŽ) Sarajevo sačinjen 21. srpnja 1941. godine.

Spisak je sačinjen na osnovu brzojavnog naređenja (od 21.07.1941. godine, broj 1341 F) od strane Ministarstva Domobranstva – Odjel za željeznički promet.

Prvi ministar navedenoga Ministarstva bio je Slavko Kvaternik, zamjenik Poglavnika, koji je preuzeo zapovjedništvo nad cjelokupnim oružanim snagama i cjelokupnim prometom u Hrvatskoj (željeznice, ceste, rijeke, obale, pošta, telegraf, telefon itd.).

U naredbi Ministarstva stoji da se hitno dostavi iskaz/spisak službenika islamske vjeroispovijesti pri Ravnateljstvu Hrvatskih državnih željeznica Sarajevo i to od: Strojarskog odjeljenja Sarajevo, Centralne radionice Sarajevo i ložionica: Sarajevo, Zenica, Doboj, Bosanski Brod, Konjic i Mostar.

Zatečeno stanje na dan završenog popisa ukupno je popisano 1809 radnika islamske vjeroispovijesti. Kadrovske službe navedenih odjeljenja uredno su arhivirali potpisane potvrde o položenoj prisezi, odnosno državnom pripadništvu svih uposlenih sa spiska. Naime, donesen je „Zakon od 10. travnja 1941. o prisezi vjernosti Državi Hrvatskoj“ i „Zakonska odredba o državljanstvu“, odnosno državnom pripadništvu. Svi upisani koji su se izjasnili po vjerskoj pripadnosti (vjera) „islam“ su po narodnosti „Hrvati“.

Iskaz/spisak službenika možete vidjeti u galeriji na kraju teksta.

Izvor: Arhiv BiH Sarajevo, fond JDŽ/HDŽ 1941.-1945. Protokol 31792, kut. 79.

Slični članci: Spisak radnika uposlenih u ložionicama Sarajevo, Alipašin Most, Podlugovi i Višegrad pri Ravnateljstvu Hrvatskih državnih željeznica u Sarajevu, svibanj 1941. godine klikom na link: https://vremeplov.ba/?p=19332

Ovaj skromni istraživački rad, kojeg smo prezentirali ovim člankom, završavamo s iskrenom zahvalom prema uposlenicima u Arhivu BiH u Sarajevu, bez čije pomoći u preporuci korištenja dostupne bibliotekarske i arhivske građe ne bi bila moguća.

Napomena:

Preuzimanje dijela (maksimalno trećine) ili kompletnog teksta moguće je u skladu sa članom 14 Kodeksa za štampu i online medija Bosne i Hercegovine.
Ako neki drugi medij želi preuzeti dio/čitav autorski tekst, može to uraditi isključivo uz pismeno odobrenje portala vremeplov.ba.
Nakon dozvole, dužan je kao izvor navesti portal vremeplov.ba i, na najmanje jednom mjestu, objaviti link pod kojim je objavljen naš tekst.