Prva vožnja voza „Bosna Ekspres“ prema Beogradu

Slika_logo_Bosna_Ekspres

Dana 23.05.1982. godine u 15:15 minuta na prvu vožnju krenula je kompozicija od 6 vagona Bosna Ekspres prema Beogradu.

Izjava za štampu povodom puštanja u saobraćaj garniture “Bosna Ekspresa” / Članak, Zagreb, 22.05.1982.

Na inicijativu rukovodioca i stručnjaka ŽTO Sarajevo i RO za organizaciju prevoza željeznicom ( na čelu s prof. dr. Sadikom Beširevićem) došlo je do realizacije Ugovora za obnovu, rekonstrukciju i Veliki popravak 10 kola tipa Y u modernu i luksuznu garnituru “Bosna Ekspresa.”
U vremenu od potpisivanja Ugovora tj. 14.02.1982. do 22.05.1082. u OOUR-ima i RZ RO “Janko Gredelj” izvršeno je projektiranje, snimanje i izrada ove moderne garniture od 6 kola. Tako da se ova garnitura pušta u saobraćaj po novim voznom redu 23.05.1982.godine.

Svi materijali i rezervni dijelovi koji su ugrađeni u ova lijepa kola su plod rada i saradnje “Janka Gredelj-a” i jugoslovenske privrede. Od uvozne opreme su ugrađena samo 2 elementa u vrijednosti od 1000 DM za čitavu ovu garnituru.
Tim prije treba pozdraviti odluku ŽTO-a Sarajevo, koja je u svojim pripremama za XIV Zimske olimpijske igre 1984. u Sarajevu našlo u ovome poslu opravdanu računicu. Naime za cca 70 miliona dinara naručioc je od starih Y kola dobio moderne obnovljene i rekonstruirane vagone najviše klase.

BOSNA EKSPRES sastoji se od 6 kola od kojih su jedna kola biffe-restoran. Vagoni su obnovljeni i rekonstruirani u cilju postizanja visokog komfora. Obnova svih vagona izvršena je prema obimu VP-a propisanom Pravilnikom JŽ 241.

Obnova, rekonstrukcija, modernizacija

U ZAPISNIKU od 22.05.1982. koji je potpisan 02.06.1982. u Zagrebu u RO “Janko Gredelj” od strane ŽTO Sarajevo (na čelu s prof.dr. Sadikom Beširević) i Ro Janko Gredelj (na čelu s dipl.ing. Stevom Paunović) se govori o radovima na 10 kola BOSNA EKSPRES-a koje treba završiti da bi se mogli uvrstiti u saobraćaj na vozu BOSNA EKSPRES. Radi se isključivo o tehničkim radovima poboljšanja komfora i modernizacije kola kako bi ona mogla zadovoljavati visoke standarde kola u sastavu pomenutoga voza.
Do kraja 1982. godine u firmu Janko Gredelj poslato je još 7 vagona na modernizaciju od sredstava kredita Eurofima.To znači da je ukupno 17 vagona A, tipa Y modernizirano u All vagone. U firmi Goša proizvedeno je još 21 novi vagon u periodu 1983/84. godine.
Rekonstrukcija je izvršena na:
Putničkim kolima
– rekonstruirani su odjeljci, hodnik i sanitarni odjel pri čemu je dano novo dizajnersko rješenje i povećan komfor,
– ugrađena su prijelazna vrata nove izvedbe prema zahtjevima UIC-a,
– sva kola su ozvučena prema zahtjevima za međunarodni saobraćaj,
– grijanje kola je električno,
– vanjski izgled kola izveden je u posebnom dizajnerskom obliku sa nacrtanim znakom Olimpijade i potpisom “Bosna Ekspres”.
Biffe/Restoran kola
– prostor biffea je znatno povećan i podijeljen u dva dijela i to barski prostor i restoranski prostor. U barski prostor smješten je šank iznad kojega je ugrađen spušteni plafon,
– restoranski prostor ima 29 sjedećih mjesta,
– do restoranskog prostora izgrađena je kabina stjuardese sa razglasnim sistemom odakle se pušta muzika i obavijesti za cijelu garnituru,
– biffe kola raspolažu sa kuhinjom za spremanje i posluživanje toplih jela, hladnih narezaka, lunch paketa i svih vrsta pića.

Dobro je napomenuti da je izvršena sanacija donjeg stroja (prvog i drugog kolosijeka april/maj 1983. godine) željezničke stanice Sarajevo sve za potrebe otpreme voza Bosna Ekspres prema Beogradu.

Vozni red
Vozni red 1982/1983 voza Bosna Ekspres za Beograd saobraćao je sa jednim parom garniture pod brojem:

152 – Sarajevo (polazak u 15:15) – Beograd (dolazak u 21:15)
151 – Beograd (polazak u 7:10) – Sarajevo (dolazak u 12:45)

Vozni red 1983/1984 bile su već dva para vozova za Beograd i Vozni red 1984/1985 jedan par za Zagreb pod brojevima:

150 – Sarajevo (polazak u 6:27) – Beograd (dolazak u 12:25)
151 – Beograd (polazak u 7:20) – Sarajevo (dolazak u 13:06)
152 – Sarajevo (polazak u 15:15) – Beograd (dolazak u 21:14)
153 – Beograd (polazak u 15:15) – Sarajevo (dolazak u 20:55)
140 – Sarajevo (polazak u 6:20) – Zagreb (dolazak u 12:49)
141 – Zagreb (polazak u 15:20) – Sarajevo (dolazak u 21:40)
Vozovi Bosna Ekspres su redovito saobraćali prema Beogradu i Zagrebu sve do aprila 1992. godine kada zbog ratnih sukoba na prostorima ex-Jugoslavije prestaje njihova aktivnost.

U prilogu ispod možete pregledati pdf dokumente klikom na link:

  1. Izjava za štampu povodom puštanja u saobraćaj garniture “Bosna Ekspresa”,
  2. Zapisnik i zvanična zabilješka…Dokumenti u naslovu “Zapisnik” i “Zvanične zabilješka” o suradnji ugovorenih strana,
  3. Modernizacija i karakteristike… Dokumenti studija izvodljivosti i planiranja sa karakteristikama uvođenja novog reda vožnje za olimpijske vozove i voz Bosna Ekspres”,
  4. Numeracija kola Bosna Ekspres…Dokumenti o nemeraciji kola vozova “Bosna Ekspres” i šta je sačuvano do danas.