Šumska i električna željeznica firme „Ugar“ u Turbetu, 1911.-1941.

Piše: Srećko Ignjatović Ovaj istraživački rad, pored ostalog, sadrži tehničke podatke o izgradnji i eksploataciji šumskih željeznica: Šumske (erarne) pruge, Busovačke planine, Busovača – Tisovac – Kozice – Kačuni – Zahorsko područje (70.210 m); Turbe – Suho Polje – Smet – Gostilj – Ilomska, 1912.-1938. (73.900 m); Električna industrijska željeznica Turbe – Pilana, 1913.-1941. (2.400 …

Most između dva Broda na Savi – historija

Piše: Srećko Ignjatović Predmet istraživanja ovog rada je most na rijeci Savi između dva Broda. Most koji je nakon kratkotrajne i mukotrpne izgradnje, 1878./79. godine, spojio dvije obale, a samim tim i dvije potpuno različite vjere, nacije i kulture. Sam rad kronološki prati tri stoljeća o događanjima, sudbinama i dramama malih ljudi i kako je …

O historiji šumske željeznice „Kruščica“ kod Viteza

Piše: Srećko Ignjatović Priča o historiji industrijsko-šumske željeznice „Kruščica“ donosi svojevrsnu zanimljivu crticu koja je vrlo specifična, s obzirom na činjenicu da je prostor kotara Kruščica u travničkom srezu obilježen začecima prve industrijalizacije u ovom dijelu Bosne. Početak organizovane proizvodnje drvenog uglja, izgradnja željezničke pruge, izgradnja pilana i tvornice za impregnaciju drveta je historijski događaj …

Spisak radnika OOUR-a za OPŽ Novo Sarajevo, juni 1985. godine

Piše: Srećko Ignjatović Dokument kojeg ćemo objaviti sačuvan je sasvim slučajno i datira iz perioda 1985. godine. Naime, početkom 1996. godine, radnici željezničke stanice Sarajevo ubrzano su vršili pripreme za puštanje u saobraćaj prvih poslijeratnih vozova. Pospremajući kancelariju šefa stanice, uz mnoštvo dokumentacije koje se užurbano bacala u vreće za smeće, nalazio se i pomenuti …

Popis rukovodećeg osoblja Ravnateljstva Hrvatskih državnih željeznica u Sarajevu 1941. godine

Piše: Srećko Ignjatović Osnivanjem Ministarstva prometa i javnih radova 24. lipnja 1941. sav promet, pa tako i željeznice su postali sastavni dio Ministarstva Hrvatskog domobranstva sa sjedištem u Zagrebu, odnosno potpale su pod Zapovjedništvo cjelokupnih oružanih snaga NDH.Prvi ministar navedenoga Ministarstva bio je Slavko Kvaternik, zamjenik Poglavnika, koji je preuzeo zapovjedništvo nad cjelokupnim oružanim snagama …

Spisak radnika uposlenih u ložionicama Sarajevo, Alipašin Most, Podlugovi i Višegrad, svibanj 1941. godine

Piše: Srećko Ignjatović Uvidom u evidenciju, (JDŽ/HDŽ 1941-1945., neobjavljeni fond), koji se nalazi u Državnom arhivu BiH u Sarajevu, donosimo spisak radnika uposlenih u ložionicama Sarajevo, Alipašin Most, Podlugovi i Višegrad pri Ravnateljstvu Hrvatskih državnih željeznica u Sarajevu, svibanj 1941. godine. Spisak je sačinjen na osnovu brzojavnog naređenja od strane Ministarstva Domobranstva – Odjel za …

Spisak/iskaz službenika islamske vjeroispovijesti pri Ravnateljstvu Hrvatskih državnih željeznica (HDŽ) Sarajevo sačinjen 21. srpnja 1941. godine

Piše: Srećko Ignjatović Uvidom u evidenciju, JDŽ/HDŽ 1941-1945., neobjavljeni fond, koji se nalazi u Državnom arhivu BiH u Sarajevu, donosimo spisak/iskaz službenika islamske vjeroispovijesti pri Ravnateljstvu Hrvatskih državnih željeznica (HDŽ) Sarajevo sačinjen 21. srpnja 1941. godine. Spisak je sačinjen na osnovu brzojavnog naređenja (od 21.07.1941. godine, broj 1341 F) od strane Ministarstva Domobranstva – Odjel …

Popis inženjera strojarske službe Ravnateljstva Hrvatskih državnih željeznica u Sarajevu 1941.

Piše: Srećko Ignjatović Društvo inženjera u Sarajevu traže popis svih inženjera zaposlenih u Ravnateljstvu željeznica, sekcijama za održavanje pruge, ložionama, željezničkim radionicama i u sekcijama za izgradnju pruge na cijelom području Bosne i Hercegovine. Uvidom u evidenciju, koji se nalazi u Arhivu BiH u Sarajevu, donosimo dostavljen spisak inženjera strojarske struke koji su zaposleni u …

Uspomena na šumsku željeznicu „Jasenica“ u srezu travničkom

Piše: Srećko Ignjatović U ovom kratkom istraživanju donosimo sažeti prikaz projektovanja i izvođenja radova na izgradnji rudničko-željezničke komunikacije Bila Stara – Rudnik „Vrbica“, zatim šumske željeznice Bila Nova – Trenica, odnosno šumske željeznice „Jasenica“ čija se trasa proteže od Bile do šumskih područja sliva rijeke Jasenice. Ovim objavljivanjem činimo pokušaj da se istrgnu iz zaborava …

Iz historije šumske pruge „Ilijaš – Misoča“

Piše: Srećko Ignjatović Ovaj rad i tekst u prvom dijelu predstavlja pokušaj i ima zadatak da u kraćim potezima i sažetom obimu prezentira što realniju i vjerniju sliku industrijalizacije mjesta Ilijaš od vremena austrougarske uprave (1878-1918), Kraljevine SHS/Jugoslavije (1919-1941) i Socijalističke federativne republike Jugoslavije (1945-1992) sa posebnim akcentom na razvoj i eksploataciju šuma u dolini …